Resirkulering og gjenbruk på byggeplasser

Byggesektoren produserer 1/3 av alt avfall globalt, hvorav store deler ender på deponi og avfallsplasser.

Det er derfor viktig at vi øker mengden av gjenbrukte materialer til produksjon av nye byggematerialer og samtidig reduserer mengden av avfall. Det reduserer påvirkningen på miljøet vårt.

Ved å resirkulere byggematerialene dine og ved å bruke Rockfons gjenbruksordning bidrar du til et bedre miljø gjennom reduksjon av avfall og det primære råvareforbruket. Samtidig kan ditt bygg opptjene flere poeng i miljøsertifiseringer som fx. DGNB, LEED og BREEAM.

Bærekraftig råmateriale
0

Jorden produserer hvert år 38.000 ganger mer basalt enn ROCKWOOL bruker til produksjon av steinull.

Gjenanvendelig råmateriale
0

Våre steinullsprodukter består av opptil 50% gjenbrukt materiale.

Med vår resirkulering og gjenbruksordning investerer vi sammen i en
bedre løsning og en bærekraftig fremtid for de neste generasjonene.

Magdalini Psarra

Sustainability Manager, Rockfon
Video thumbnail 7sos landing pages