Sirkulær økonomi

1. januar 1

Sirkulær økonomi er svaret når man vil oppnå langsiktig bærekraft

Den lineære økonomiske modellen der man utvinner ressurser, produserer og kvitter seg med produktene som avfall er i ferd med å nå sine grenser. Miljøet har rett og slett ikke kapasitet til å tåle det lenger. Ved hjelp av en sirkulær tilnærming – der man reduserer avfallsmengden til et minimum og gjenbruker ressurser effektivt – kan man imidlertid skape en økonomi som er både mer bærekraftig og lønnsom.

Det er ingen steder et skifte til en sirkulær modell haster mer enn i byggebransjen. Med et årlig forbruk på tre milliarder tonn råmaterialer er bransjen den største enkeltforbrukeren av ressurser, og produserer rundt en tredjedel av alt avfall, der mye ender på fyllplasser. Dermed blir bygninger et viktig fokusområde i policyer og retningslinjer utarbeidet av EU, som er en forkjemper for den sirkulære økonomien.

Sirkulær økonomi er også oppsirkulering av avfallsmaterialer

ROCKWOOL-gruppens forretningsmodell omfatter allerede en sirkulær økonomitenkning. Vi oppsirkulerer avfallsmaterialer, resirkulerer eget avfall i lukkede kretsløp og designer produkter med tanke på lang levetid og uendelig resirkulering. En av steinullens viktigste egenskaper er at den kan fremstilles med materialer som ellers ville bli deponert på fyllplasser eller nedsirkulert. Til sammen består rundt en tredjedel av råmaterialene våre av resirkulert avfall fra metallproduksjon, kraftverk og vannrenseanlegg. Vi kan for eksempel oppsirkulere slagg fra metallindustrien og slam fra vannrenseanlegg, og til og med gammel keramikk som ødelagte håndvasker og toaletter, i mindre mengder.

Design med tanke på demontering

Et annet viktig aspekt ved den sirkulære økonomien kalles "design med tanke på demontering". For at produkter skal kunne resirkuleres må de være enkle å plukke fra hverandre og deles inn i forskjellige materialer. Bruk av bygningsmaterialer som er modulbasert og enkle å demontere gjør at de også kan gjenbrukes når det foretas endringer i rom i stedet for at de må kastes.    

Steinull gir dessuten produkter som bevarer samme ytelse gjennom hele levetiden og er enkle å demontere, gjenbruke og resirkulere. ROCKWOOL-produktenes kvaliteter gjør dem til en uunnværlig ingrediens på veien mot en mer bærekraftig, sirkulær økonomi.

circularity, sustainability, infinity sign, stock photo

Circularity at ROCKWOOL Group

Watch how our RockCycle scheme helps construction companies, building owners, and governments meet their recycling goals.

1/1
“We need to continue working hard to produce even better products and leaving a smaller footprint in the process – that includes thinking sustainability into our products, operations, and R&D as well.”

Jens Birgersson

ROCKWOOL Group
CEO
People indoor living room
Playful mother lifting daughter overhead on sofa

Fornybare materialer

Våre produkter hjelper kundene og deres kunder igjen med å takle utfordringene forbundet med et moderne liv gjennom å tilby ressurseffektivitet og støtte opp om den sirkulære økonomien.

Les mer

Relaterte historier

Andre temaer for Vår tankegang