Oppsirkulering som en del av den sirkulære økonomien

1. januar 1

Hvordan oppsirkulering forvandler avfall til verdi.

Forvandle avfall til mer verdifulle produkter

Vi er alle fortrolige med ideen om resirkulering. Spesialfirmaer tar avfallsprodukter (blant annet plastflasker), behandler dem og omgjør dem til plastposer, fleeceplagg eller andre plastartikler. Det er en glimrende måte å redusere avfallsmengden på. Imidlertid finnes det en enda bedre måte. Med "oppsirkulering" menes at avfall forvandles til mer verdifulle produkter, slik at det blir mindre behov for råmaterialer.

Oppsirkulering er enda mer bærekraftig enn resirkulering, og omgjør avfallsstrømmer – deriblant eksisterende fyllplasser – til en langsiktig råmaterialkilde for industrien og reduserer behovet for nye råmaterialer. På den måten forvandles et sosialt og økonomisk problem til en verdifull kilde for fremtiden.

De fleste resirkulerte materialer som plast, metall og papir er faktisk "nedsirkulert". Det betyr at ettersom resirkulering gjør materialene mindre rene, resirkuleres de til lavere kvaliteter for til slutt å ende som avfall. Prosessen reduserer den generelle avfallsmengden, men erstatter for det meste ikke råmaterialer som benyttes i originalprodukter. Unntaker er aluminium, som kan oppsirkuleres i det uendelige.

Oppsirkulering i industriell skala

Selv om produktene våre er fremstilt av stein, et av materialene det finnes mest av på planeten, praktiserer ROCKWOOL-gruppen oppsirkulering i industriell skala. Det skyldes at teknologiene som skaper produktene, også gjør det mulig å bruke avfall fra andre industrier som råmateriale. Steinullen vår består av en stor andel oppsirkulert avfall, deriblant slagg fra metallindustrien og slam fra vannrenseanlegg. Det betyr at disse biproduktene med lav verdi, i stedet for å bli sendt til fyllplasser, brukes i fremstillingen av steinullisolasjon som gjør bygg mer behagelige og energieffektive.

Vår teknikk med å kombinere et råmateriale som det finnes mye av med oppsirkulert avfall med få resirkuleringsalternativer kan ha en bedre miljøeffekt enn produkter som er fremstilt av 100 prosent resirkulert materiale. Årsaken er at straks avfall er oppsirkulert til steinull, har det en evig nytteverdi, det vil si det kan resirkuleres i det uendelige til ny steinull av samme kvalitet. Og derfor passer produktene våre naturlig inn i den "sirkulære økonomien" og egner seg godt i fremtidens bærekraftige bygg.

 

* T. W. Dahl, et al. 2011, International Geology Review (utgave 53 nummer 7-8, juni-juli 2011) ‘The human impact on natural rock reserves using basalt, anorthosite, and carbonates as raw materials in insulation products’

Steinmateriale
0

Jorden produserer 38 000 ganger mer steinmateriale enn det som årlig brukes i produksjonen av ROCKWOOL steinull*

Fornybare materialer

Våre produkter hjelper kundene og deres kunder igjen med å takle utfordringene forbundet med et moderne liv gjennom å tilby ressurseffektivitet og støtte opp om den sirkulære økonomien.

Les mer

Relaterte historier

Andre temaer for Vår tankegang