BREEAM sertifiserte bygg for en bærekraftig fremtid

1. januar 1

Hvordan miljøvennlige bygg kan bidra til en bærekraftig verden.

Uutnyttet potensial

Over hele verden forbruker bygninger altfor mange ressurser og produserer altfor mye avfall. De bruker 25 prosent av vannet i verden og 40 prosent av øvrige ressurser samtidig som de står for en tredjedel av alt avfall og 40 prosent av de globale karbonutslippene. I lys av denne statistikken er de miljømessig ikke-bærekraftige.

Men bygninger har også et enormt uutnyttet potensial til å bli en sentral del av løsningen på våre presserende utfordringer med hensyn til bærekraft. Miljøvennlig design kan bekjempe klimaendring og samtidig bidra til bedre helse, større trivsel og høyere produktivitet.

For å oppnå dette er det viktig å ha en bred tilnærming til planlegging, design og bygging som tar for seg alle sider ved bærekraft. Fokus på bare én tilnærmingsmåte kan virke negativt på byggets generelle ytelse, og derfor gjør standardene som nå blir utviklet av ISO (den internasjonale standardiseringsorganisasjonen) og CEN (den europeiske standardiseringskomiteen) det mulig å måle bærekraft gjennom hele livsløpet til et bygg. Disse standardene strekker seg lengre enn til miljøytelse og omfatter dessuten bygningenes bidrag til helse, sikkerhet og trivsel.

Gi ditt bygg et bærekraftig design

Det viktigste når det gjelder å oppnå en miljøvennlig design, er å redusere energimengden som bygget trenger. Det er gjerne slik at 80 prosent av energien stammer fra oppvarming, kjøling, varmtvann og lys mens de resterende 20 prosent genereres av bygningsmaterialer, transport og rivingsarbeid. Så selv om lavenergidesign er nødvendig, er det også viktig å gjøre designen mer omfattende og tenke på hvordan bygget og materialene kan resirkuleres og gjenbrukes etter endt levetid. Design og materialer har også betydning for andre viktige sider ved bærekraft, blant annet varmekomfort, akustikk og brannsikkerhet.

Miljøsertifiseringssystemer

For å gjøre en nøyaktig vurdering av hvor miljøvennlig en bygningsdesign er, representerer en livssyklusanalyse (LCA) en nyttig og akseptert metode. Livssyklusanalysen tar for seg et byggs totale fotavtrykk, deriblant materialene som er benyttet. Informasjon om materialer formidles gjerne gjennom en miljødeklarasjon (EPD).

En EPD kan ikke fortelle deg om et materiale er "miljøvennlig" eller ikke, da det avhenger av hvordan det er integrert i designen. Den bidrar imidlertid til raskere og mer nøyaktige livssyklusanalyser av bygg og hjelper byggherrer med å oppfylle nasjonale standarder og høste anerkjennelse i miljøsertifiseringssystemer. ROCKWOOL-produkter bidrar til anerkjennelser i henhold til bærekraftige sertifiseringssystemer som LEED®, BREEAM, BREEAM-NOR, DGNB (German Sustainable Buildings Council) og HQE (Haute Qualite Environnementale).

Ser vi på hele livsløpet til bygninger, er det mulig å skape bygg som bidrar positivt til en mer bærekraftig verden. 

Relaterte historier

Andre temaer for Vår tankegang