Inneklima og velvære
Industritrender
Interiørdesign

Biofil design på arbeidsplassen: Design for forbindelsen mellom menneske og natur

De fleste som designer arbeidsplasser vil være enige om at fordelene ved biofilisk design kommer til syne når alle de fem sansene tas i betraktning i en helhetlig tilnærming.

Ideer til biofilisk kontorinnredning

Biofil kontordesign

1/1
1/1
1/1

Auditive egenskaper

Når man går videre med en multisensorisk eller helhetlig tilnærming til biofilisk kontordesign, kan man ikke se bort fra det auditive aspektet ved kontoret.

En studie publisert i Journal of Environmental Psychology utforsket en kombinasjon av kun visuelle, kun auditive og multisensoriske biofiliske elementer i kontordesign. Resultatene viste at visse fordeler ved multisensorisk biofilisk design bare var til stede når visuelle elementer ble kombinert med auditive komplementer - for eksempel høyttalere som sendte ut lydbilder av vind, sildrende vann og lyder fra den regionale faunaen.[6] Dette tyder på at en passende kuratering av auditive stimuli kan bidra til biofilisk kontordesign.

På samme måte bidrar en strategi for kontorakustikk til å minimere støyforurensning ved å redusere lyder som lekker inn utenfra, for eksempel trafikkstøy. En slik forbedret akustisk ytelse bidrar til å gjøre arbeidsplassen til en rolig oase midt i det travle bymiljøet, og støtter opp under arbeidet med biofilisk kontordesign.  

1/1
1/1