Inneklima og velvære
Industritrender
Interiørdesign

Biofil design på arbeidsplassen: Design for forbindelsen mellom menneske og natur

De fleste som designer arbeidsplasser vil være enige om at fordelene ved biofilisk design kommer til syne når alle de fem sansene tas i betraktning i en helhetlig tilnærming.

Ideer til biofilisk kontorinnredning

Biofil kontordesign

Open Plan Office in Skoeyen Atrium in Oslo Norway with Rockfon Color-all X-Edge

Skøyen Atrium i Oslo.

Rockfon Lamella Meeting Room - Render

Tre bidrar ikke bare til å fremme forholdet mellom menneske og natur, men har også en rekke estetiske, strukturelle og miljømessige fordeler.

Open Plan Office in Paytrail in Tampere Finland with Rockfon Canva Wall panel A-Edge and Rockfon Eclipse A-Edge

Planter kompletterer fargevalget i dette arbeidsområdet på Paytrails kontor i Tammerfors i Finland.

Auditive egenskaper

Når man går videre med en multisensorisk eller helhetlig tilnærming til biofilisk kontordesign, kan man ikke se bort fra det auditive aspektet ved kontoret.

En studie publisert i Journal of Environmental Psychology utforsket en kombinasjon av kun visuelle, kun auditive og multisensoriske biofiliske elementer i kontordesign. Resultatene viste at visse fordeler ved multisensorisk biofilisk design bare var til stede når visuelle elementer ble kombinert med auditive komplementer - for eksempel høyttalere som sendte ut lydbilder av vind, sildrende vann og lyder fra den regionale faunaen.[6] Dette tyder på at en passende kuratering av auditive stimuli kan bidra til biofilisk kontordesign.

På samme måte bidrar en strategi for kontorakustikk til å minimere støyforurensning ved å redusere lyder som lekker inn utenfra, for eksempel trafikkstøy. En slik forbedret akustisk ytelse bidrar til å gjøre arbeidsplassen til en rolig oase midt i det travle bymiljøet, og støtter opp under arbeidet med biofilisk kontordesign.  

Rockfon Canva Wall Panel - Office Environment #4

Naturlig lys har stor innvirkning på døgnrytmen og velværet, og bruk av naturlig lys bidrar til å redusere energiforbruket og -kostnadene.

Reception in SKY PARK Offices in Bartislava Slovakia with Rockfon Mono Acoustic

Rockfon® Mono® Acoustic himling kompletterer sømløst den krumlinjede lobbyen på SKY PARK-kontorene i Bratislava, Slovakia.