Inneklima og velvære
Industritrender
Interiørdesign

Den økende interessen for evidensbasert kontordesign

25. august 2023

Den evidensbaserte tilnærmingen til kontordesign søker å maksimere de ansattes trivsel og produktivitet ved å utnytte vitenskapelige områder som nevrovitenskap.

Evidensbasert kontordesign på arbeidsplassen

Med de mange endringene som har skjedd på arbeidsplassen de siste årene, er arbeidsplassens fremtid fortsatt et mysterium. Det fremsettes stadig nye hypoteser om fremtiden: firedagers arbeidsuke, kontorbygninger som erstattes med hjemmekontor, robotteknologi og mye mer. 

Bortsett fra teknologi, hvilken rolle vil vitenskapelig forskning spille i forhold til fremtidens arbeidsplasser? Etter den stadig økende interessen for evidensbasert design å dømme, en stor rolle. 

Arkitekter og interiørarkitekter som har en evidensbasert tilnærming, utnytter empirisk kunnskap og erfaring til å ta velbegrunnede beslutninger, enten det gjelder romlige, funksjonelle eller estetiske komponenter i et rom.

Hva er evidensbasert design?

Med inspirasjon fra evidensbasert medisin, legger "evidensbasert design" (eller EBD) vekt på bruken av konkrete kvantitative eller kvalitative bevis i motsetning til spekulasjoner og estetiske motiver i utformingen av rommet. I tillegg til arkitektur og interiørdesign, brukes begrepet også ofte om digitale produkter og undervisningsmateriell. 

Evidensbasert design

En prosess for samvittighetsfull, eksplisitt og veloverveid bruk av den beste kunnskapen fra forskning og praksis for å ta kritiske beslutninger, sammen med en informert kunde, om utformingen av hvert enkelt og unike prosjekt.

Laget av duftende alpine engblomster, gress og blader, bringer Rockfon Senses biofile teksturer til design samtidig som det reduserer støynivået.  

Rockfon Senses Office Environment #1

Belysning

Belysning spiller en rolle i døgnrytmen – dvs. menneskets søvn- og våkenhetsmønster – så valg av belysning kan bidra til å påvirke våkenhet, velvære og produktivitet. En studie som bruker verktøy som urin-aMT6-s konsentrasjonsmål (den primære metabolitten av melatonin), humørvurderingsbeholdning og spørreskjemaer, viste at variabelt lys utøver en potensiell fordel i innendørs kontorlokaler med hensyn til subjektiv stemning.[8]

Ergonomiske møbler

Feltet ergonomisk design er en anvendt vitenskap, og møbler som er korrekt betegnet som "ergonomiske" tar hensyn til menneskelige behov som nøytrale stillinger, komfortable høyder og redusert skjermrefleks for både fysiologisk og kognitiv komfort.

Fremtiden for bevisbasert kontordesign

Den nevropsykologiske forskeren Sophie Schuller leder Cushman & Wakefields Living Lab EMEA, der hun utforsker hvordan evidensbaserte funn - spesielt de som er psykonevrofysiologiske - kan spille en rolle i arbeidsplassutformingen. Et av hennes viktigste interesseområder er hvordan vi tar hensyn til alle prosessene som mennesker gjennomgår i løpet av en arbeidsdag.

I et webinar som tar for seg menneskesentrisk design, understreker Schuller behovet for nevrovitenskapelige betraktninger støttet med kvantitative mål innen arbeidsplassdesign. 

For Schuller er menneskets behov for kognitiv avkobling et oversett element i arbeidsplassutformingen. "En så stor del av moderne arbeid, spesielt på kontorer, handler om å bruke hjernen kognitivt og intensivt at den biologiske maskinvaren ikke takler det. Perioder med aktiv avslapning, der du kan legge deg ned, lene deg tilbake eller se ting fra et annet perspektiv, kan gi deg kognitive pusterom som vi ikke har plass til i kontormiljøer", sier hun.

Et annet element som ikke alltid tas med i beregningen, er bevegelse. "Mye av den emosjonelle bearbeidingen vår (og ikke minst den fysiologiske bearbeidingen og helsen vår) kommer fra opplevelsen av å bevege seg og være aktiv", legger Schuller til.