Interiørdesign

Å bygge for mennesker: Møt Anja Dirks

15. august 2023

I dette intervjuet diskuterer Anja Dirks , grunnleggeren av Utrecht-baserte Studio id+ , hvilke elementer og tilnærminger som potensielt kan avgjøre fremtidige designprosesser.

Anja Dirks Studio Id+ Utrecht

Studio id+ er et Utrecht-basert studio som har spesialisert seg på å designe sunne miljøer med en menneskesentrisk tilnærming og en dyp tro på opplevelsens sanselige kraft og dens positive effekt på mennesker. Anja Dirks, som grunnla studioet i 2010, er lidenskapelig opptatt av interiøret i bygninger og etterstreber design som bygger på ny kunnskap for å knytte forskning og interiørarkitektur sammen.

Anja Dirks spår at evidensbasert design kommer til å bli et naturlig steg i designprosessen. Det er avgjørende å stole på tidligere erfaring, casestudier og kunnskap for å unngå å gjøre den samme feilen, og som sådan bør forskning gjøres synlig og målbar for prosjekter.  

I Studio id+ mener vi at utformingen av et rom fortsetter å utvikle seg, og at realiseringen av et rom ikke stopper opp - det fortsetter å være levende. Samspillet med de som oppholder seg i rommet er det vi kaller den menneskelige opplevelsen, og det må være drivkraften bak alle elementer og fremtidig design av et rom.

Hvilke trender ser du i fremtiden?

Jeg tror at samarbeid er veien til å skape enda sterkere bygninger med bedre innemiljøer. Å dele kunnskap og spesialisering er en måte å kombinere ferdigheter og kompetanse for en bedre fremtid. For hvorfor skulle en interiørarkitekt og en arkitekt designe for ulik lyd? Akustikk og lyd er mer aktuelt enn noensinne, ettersom flere mennesker sitter i små kontorlokaler med høyt lydnivå. Folk må være oppmerksomme på omstendighetene.

Forskning ser ut til å gå hånd i hånd med arkitektur, ettersom intensjonen med interiørarkitektur er å ta hensyn til brukernes behov og de langsiktige effektene på mennesker. Det kan for eksempel føre til at de ansatte blir mindre produktive og raskere syke. Mennesker med et omsorgsbehov krever rett og slett en høyere etterspørsel etter omsorg. I fremtiden anbefaler jeg at man ikke bare fokuserer på selve byggebudsjettet, men også vurderer langsiktige effekter og konsekvenser på et tidlig stadium.

Samarbeidet mellom arkitekten og interiørarkitekten er avgjørende, ettersom markedet har blitt mer komplekst og konkurransepreget, og kunnskap og spesialisering er egenskaper som kan utgjøre en forskjell. For hva du gjør og hvordan du lykkes med byggeprosessen, avhenger av hva du har. Ofte har du forskjellige kunder, men det betyr ikke at du trenger å endre arbeidsstrukturen din. Ellers mister du fort sjelen i bygget. Vi må holde høy kvalitet på byggematerialene og bygningens estetikk for å sikre fornøyde brukere.