Støy forstyrrer
0

av studentene som ble spurt om hva som forstyrret læringen deres, sa støy.*

Stembåndsskader
0

av alle lærerne lider irreversible skader på stemmbåndet fordi de har måttet heve stemmen for å bli hørt.**

Kilder
Lavere testresultater
0

går tapt på nasjonale standardiserte tester for hver 10 dB støyøkning over 41 dB opplevd av unge studenter.***

Referanseprosjekter