Lyddemping med akustisk design reduserer støyen

1. januar 1

Oppmerksomhet rundt akustisk design og lyddemping innebærer at vi ikke er nødt til å rope høyere for å bli hørt

Tove Ditlevsens skole, Danmark

Har du noen gang vært på en travel restaurant eller bar, har du garantert opplevd "Lombard-effekten". Vi har alle en tendens til å snakke høyere når støynivået rundt oss stiger, noe som skaper en ond sirkel med støyforurensning. På en restaurant virker den resulterende kakofonien utrolig irriterende. På skoler og sykehus får Lombard-effekten imidlertid alvorligere følger.

Halvparten av lærerne i en ny undersøkelse hadde pådratt seg permanent skade på stemmebåndene som følge av å måtte rope for å bli hørt i klasserom med mye støy1. Forskning viser at også elevene lider. Når de skulle utføre en oppgave med støy i bakgrunnen, viste 25 prosent av elevene i grunnskolen en reduksjon i hukommelse. Og en økning på 20 dB i generell støyforurensning har vist seg å forsinke lesealderen til 9-10-åringer med opptil åtte måneder2.

Støy og læring: Både barn og voksnes kognitive prestasjoner blir dårligere av støy. Evnen til læring blir dårligere i støyende omgivelser.

Støyforurensning er også et alvorlig problem på sykehus. Det er bevist at støyforurensning helt ned til 75 dBA kan være helseskadelig på lang og kort sikt, og medføre både hørselstap og høyt blodtrykk hos pasientene. For mye støy svekker helsearbeidernes kognitive evner og gjør det vanskeligere å tenke klart, konsentrere seg og utføre kompliserte oppgaver3.

 Ettersom et stadig større bevismateriale avdekker skadevirkningene av støyforurensning, er det viktig å reagere. God lyddemping med akustisk design som absorberer lyd, gjør det enklere for fagfolk og elever å tenke og snakke, og skaper samtidig bedre miljøer for læring og helbredelse.

1-2 Building in Sound – BIAMP Systems White Paper
3 J. D, MD, Noise in the Operating Room, The American Society of Anesthesiologists, Inc.; 2014

Stemmeskade
0

av lærerne pådrar seg permanent skade på stemmebåndene som følge av støy i klasserom

Hukommelse
0

reduksjon i grunnskoleelevers hukommelse når de jobber i bakgrunnsstøy

Bakgrunnsstøy
0

er tilstrekkelig bakgrunnsstøy til å forårsake langsiktige helseproblemer for pasienter

Lydisolasjon

Det kan være utfordrende å redusere distraksjonsnivået og skadevirkningene av støy og samtidig skape et fleksibelt, privat og engasjerende miljø. Våre dB-produkter kombinerer fordelene ved god lydisolering og overlegen lydabsorpsjon.

Les mer

Relaterte historier

Andre temaer for Vår tankegang