God akustikk skaper et behagelig og fredelig miljø på kontoret

1. januar 1

Med god akustikk blir åpne kontorlandskapet et behagelig sted å jobbe. Dermed øker trivselen, konsentrasjonen og produktiviteten.

Kontor der det er brukt Rockfon Blanka® dB42, A-kant

Kontor der det er brukt Rockfon Blanka® dB42, A-kant

Vi opplever et rom med alle sansene våre. Burde ikke arkitekter derfor bruke like mye tid på hvordan et rom lyder som på hvordan det ser ut? Kontorakustikk er den nest viktigste fysiske egenskapen som påvirker produktiviteten på arbeidsplassen (etter lys). Etter hvert som det skjer en omlegging mot en "kunnskapsøkonomi" der suksess i stadig større grad avhenger av produktivitet og tilfredshet, blir kontorstøy et presserende spørsmål for virksomhetene.

Akustikk har blitt særlig problematisk i de åpne kontorlandskapene som nå er svært utbredt. Seniorforsker Søren Peter Lund ved det danske nasjonale forskningssenteret for arbeidsmiljø forklarer:

"Mangelen på privatliv i åpne kontorlandskaper gjør at medarbeiderne føler seg konstant overvåket, og støyen rundt kan oppfattes truende og invaderende. Særlig når folk snakker rundt deg kan det bli veldig vanskelig å konsentrere seg. Den akustiske kvaliteten er en av de viktigste faktorene å ta hensyn til når man designer rom som brukes både til kommunikative og kognitive arbeidsoppgaver".

Justere akustikken

Faktisk har forskning vist at medarbeidere i åpne kontorlandskaper er 15 prosent mindre produktive, har større konsentrasjonsproblemer og kan miste opptil 20 minutters konsentrert arbeidstid hver dag på grunn av små forstyrrelser. En justering av akustikken gir imidlertid økt produktivitet. Medarbeiderne blir rundt 50 prosent mer fokusert og ca. 50 prosent mindre forstyrret. De gjør 10 prosent færre feil og stressnivået faller med mer enn en fjerdedelr1.

Bruk av ikke-reflekterende materialer i himlinger og vegger kan for eksempel bidra til mindre talegjenklang og dermed redusere støyen til et behagelig nivå. Anvendt akustikk kan bidra til å løse den kinkige utfordringen med å skulle skape et fleksibelt og attraktivt arbeidsmiljø der medarbeiderne kan jobbe i fred og være fornøyd.

 

1: David M. Sykes, "Productivity: How Acoustics Affect Workers’ Performance In Offices & Open Areas"

Produktivitet
0

lavere produktivitet i åpne kontorlandskaper

Tapt arbeid
0

minutters konsentrert arbeid tapt per person per dag på grunn av forstyrrelser

Fokus
0

større fokus og 51 % mindre forstyrrelser med forbedret romakustikk

Kontorakustikk

Ettersom mer enn 90 % av en organisasjons driftskostnader er knyttet til medarbeidernes effektivitet, er det viktig å være klar over hvilken innvirkning akustikk og innemiljø har på kontormedarbeiderne.

Læs mere

Relaterte historier

Andre temaer for Vår tankegang