Skru ned volumet

1. januar 1

Vi har det bedre og er mer fornøyde når det er mindre støy

Ikke all støy er av negativ, noe alle som elsker høy musikk vil si seg enig i. Uønsket støy, også kjent under begrepet støyforurensing, utgjør imidlertid en reell trussel mot menneskers helse og velvære. 

Støy kan påvirke søvnen, gjøre at puls og blodtrykk stiger og dessuten virke inn på motoriske ferdigheter og kognitive funksjoner. Ifølge det europeiske miljøbyrået (EEA) kan 10 000 dødsfall i Europa  hvert år tilskrives støy. Og de årlige kostnadene knyttet til støyforurensning i Europa er anslått til 52 milliarder USD.  

Som en reaksjon på dette har EEA og Verdens Helseorganisasjon fastsatt mål for de maksimale støygrensene som folk i Europa bør bli utsatt for. De anbefaler nivåer på henholdsvis maks. 40 dB om natten (en tredjedel av EU-innbyggerne opplever i dag 55 dB) og 65 dB om dagen.  Enkelte kommuner har tatt opp tråden og innført begrensninger i støynivåer, for eksempel i forbindelse med sene kveldsarrangementer.

Den sunne designen

Bygningskonstruksjonen har stor innvirkning på støynivåene, noe som er i ferd med å bli et stadig større tema i samtaler mellom arkitekter, byggeiere og helsepersonell om "sunn design". Mange medarbeidere mener at åpne kontorlandskaper kan virke forstyrrende for konsentrasjonen, delvis på grunn av eksponeringen for støy som de kan medføre. Når et rom skal fungere som et sted for kommunikasjon eller kognitive arbeidsoppgaver, er den akustiske ytelsen et av de viktigste hensynene når det gjelder design. 

Materialer er en viktig del av løsningen. Hvis overflatene gjør at lydbølgene kastes tilbake i et rom, kan de forårsake et støyende innemiljø. Lydabsorberende materialer kan på den annen side avhjelpe lydnivået i omgivelsene, mens lydisolering kan hindre at støy forplanter seg fra et rom til et annet. 

Ved å eliminere støyforurensning kan bygg med god design utgjøre et viktig bidrag til økt livskvalitet for millioner av mennesker.

Kostnad
0

Er den årlige kostnaden knyttet til støyforurensning i Europa

Dødsfall
0

årlige dødsfall på grunn av støy i Europa

Støynivå
0

anbefalt støynivå på dagtid

Lydisolasjon

Det kan være utfordrende å redusere distraksjonsnivået og skadevirkningene av støy og samtidig skape et fleksibelt, privat og engasjerende miljø. Våre dB-produkter kombinerer fordelene ved god lydisolering og overlegen lydabsorpsjon.

Les mer

Relaterte historier

Andre temaer for Vår tankegang