Få et innblikk i fremtidens interiørdesign

30. november 2020

Med en verden i konstant forandring er det viktig å lytte til fremtiden. Det skjer en utvikling i hva markedet krever – og vi er nødt til å følge med, så rommene våre – våre himlinger og vegger – kan tilpasses de forskjellige behovene som oppstår. La oss dykke ned i de siste designtrendene, mens vi spent venter på hva neste tiår av interiørdesign byr på.

acoustic ceiling for theatre auditorium

Hotel Theater Figi - Rockfon Blanka, A-edge

Fra geometriske mønstre og dekorative motiver til et stilrent og minimalistisk design – hvert tiår har hatt en betydelig innflytelse på visuell estetikk og interiørdesign. Gjenbruk, oppsirkulering, big data – hver ny trend setter sitt avtrykk på arkitektur, akustikk og konstruksjonsteknikker. Hva tror du blir den neste evolusjon – eller revolusjon – innenfor interiørdesign?

Vi har intervjuet Christian Klinge, som er Innovation Director her hos Rockfon. Han har en bakgrunn innenfor produktutvikling og design, og her hos Rockfon arbeider han med produktportfolier. Dessuten er han Rockfons go-to person, når det kommer til at forstå markedets nye behov og spirende trender.
Hvilke designtrender har det siste tiåret hatt mest innflytelse på rom, himlinger og vegger?
Det siste tiåret representerer et paradoks innenfor interiørdesign. I perioden etter den økonomiske lavkonjunkturen har vi sett at folk på den ene siden retter deres oppmerksomhet mot budsjettvennlige og effektive produkter som skal være lette å installere. Men på den annen side prioriteres design, funksjonalitet og brukeropplevelse høyt, hvilket integreres i designet av himlingsplater og veggabsorbenter.
 
Der har også vært mye oppmerksomhet rettet mot digitalisering og smarte løsninger, men det er først nå vi ser den reelle utviklingen. Den skandinaviske stilen har dog uten tvil vært den mest fremtredende trenden de siste par år, og minimalistiske himlinger og veggabsorbenter spiller en stor rolle for det skandinaviske, minimalistiske uttrykket.
1/1
I fremtiden vil personlige løsninger tilpasset den enkelte bli standardløsninger

Christian Klinge

Innovation Director
Hvilke trender har hatt betydning for vår industri og formet våre akustikkplater?
Vår industri er ganske konservativ. Vi ser få innovasjoner, men i stedet ser vi en trend i, at våre eksisterende produkter trinnvis utvikler seg. Det har vært noen fremspirende trender, som har satt i gang videreutviklingen av våre produkter, eksempelvis oppsirkulering, gjenbruk og fra vugge til vugge.
 
En fremtredende trend er nettopp produkter, som er miljøvennlige og som kan bidra til å redusere våre CO2-avtrykk. Engang imellom skjer det, at vi finner nye materialer å bruke, men generelt sett så er der kun få innovasjoner i vår industri.
Hvilke designtrender forventer du vil påvirke våre himlingsplater og veggabsorbenter det kommende tiåret?
Miljø og bærekraft vil uten tvil være i fokus! Det er enda en drivkraft til å fortsette med å forbedre våre eksisterende produkter og deres livssyklus.
 
FolkUten tvil vil miljø og bærekraft stå i fokus. De biofile aspektene ved produkter og løsninger vil være avgjørende. 

Det ville dog ikke overraske meg, hvis trender fra 50’årene og 60’årene gjør et comeback. Jeg kan lett se det for meg med autentiske produkter kombinert med fremspirende trender som simple living og tiny houses.

I disse tider hvor arbeid og hjem fusjonerer, ser vi en grad av et flytende samfunn. Både arbeidsplass og hjem vil utvikle seg mot en mer aktivitetsbasert tilgang. Og det kan lede til løsninger, som omfavner multifunksjonalitet, hvor våre produkter skal følge markedets behov.

Vi skal søke etter integrerte løsninger, hvor vi med teknologien skaper holistiske produkter

Christian Klinge

Innovation Director
Hvordan vil dagens situasjon påvirke design og innredning av kontorer, skoler og bygninger generelt?
Vi vil helt sikkert se en utvikling i måten å tenke design og innredning på. Vi blir nødt til å følge markedet og skape produkter, som bidrar til behovet om å holde fysisk avstand til hverandre, om det er på arbeidsplassen, i skolen eller et tredje sted. Det å unngå potensielle infeksjoner skal integreres i design og innredning, for på den måten kan vi gjøre vårt for å bidra til å hjelpe til med reelle samfunnsproblemer.
Ser du den teknologiske utviklingen påvirke vår industri?
Det vil helt sikkert komme til å ha en innflytelse på vår videreutvikling av produkter, men det vil skje langsomt og være en trinnvis utvikling, hvor det vil komme en logisk integrasjon av materialer og teknologi.
 
Der har de siste årene vært en stigning av interessen for smarte hjem, såkalte smart homes. Så med tiden vil man kunne se hvordan digital teknologi integreres med akustisk design og innredning, men det tar sin tid å få integrert disse behovene i vår industri.
Hvordan ser du den ultimate fremtidige himlingen?
Godt spørsmål. Fra nåtidens perspektiv er teknologiske løsninger som er fleksible og kan konfigureres ut fra markedets behov, viktige. Så det skal klart integreres i våre himlingsplater og veggabsorbenter. Jeg ser også en interesse for at folk kan leie interiør, så det er absolutt også verdt å tenke på.
Hvordan arbeider du med design og innovasjon i samspill med videreutvikling av akustikkplater?
Først og fremst bruker vi designtenkning til å utvikle våre løsninger til himlinger og vegger. Vi arbeider med å gjøre våre produkter så bærekraftige som mulig. Det er viktig at vi følger den grønne bølgen med hensyn til både utseende og produksjon.
 
Vi streber etter å skape produkter som spiller en aktiv rolle i oppbygningen av miljøet, for det gjør de riktige himlingsplatene og veggabsorbentene, både estetisk og funksjonelt.
 
Videre er samarbeid nøkkelen til vår suksess. Vi oppsøker forskjellige produsenter, designere og eksperter for å skape våre løsninger av akustikkplater til himlinger og vegger.