Rockworld imagery, circularity, recycling, reuse

01

Produktspesifikke bærekraft-deklarasjoner

For å gjøre det enkelt å dokumentere effekten av å bruke Rockfon himlingsplater for å oppnå sertifiseringer eller byggeprosjekter med ambisjoner om å være bærekraftige, har vi utarbeidet bærekraftdeklarasjoner.

De inneholder bl.a. informasjon om tema som resirkulert innhold, luftutslippsdeklarasjon, åpenhet om hva materialene inneholder og sikkerheten til fibrene vi bruker.

Finn våre produktspesifikke bærekraftdeklarasjoner her

02

Miljøprodukt-deklarasjoner

For å formidle miljøprofilen til Rockfon-produktene, publiserer vi våre miljøproduktdeklarasjoner (EPD-er).

EPD-ene er produktspesifikke og verifisert av tredjepart i henhold til standarden EN15804 og gir deg dermed full poengscore i byggesertifiseringen.

Du finner våre EPD-er her

03

Resirkulerings-tjeneste

Resirkulering i sluttet sirkel og gjenvunnet byggemateriell

Rockcycle er vårt tilbud for at du enkelt kan bidra til den sirkulære økonomien. Enten du skal renovere eller rive en bygning, bør du ta vare på brukte steinullprodukter, så sørger vi for å resirkulere dem i et lukket forløp til nye steinullprodukter.

04

ISO 14001-sertifiseringer

For å sikre at vi hele tiden forbedrer produksjonen vår, benytter vi ledende miljøstyringssystemer i driften av fabrikkene våre.

Derfor gjennomgår vi også tredjepartssertifisering av disse systemene i henhold til standarden ISO 14001 «Miljøstyringssystemer – spesifikasjon med veiledning».

Du finner våre ISO-sertifiseringer her

05

Instruksjonsskjema for sikker bruk

Vår steinullkjerne er et ufarlig materiale. Dette bekreftes av WHO, World Health Organisation.

Våre materialer blir regelmessig kontrollert mot REACH av en uavhengig tredjepart. Som en service utgir Rockfon et instruksjonsskjema for sikker bruk.

06

Bærekraftrapport

KPI-er for bærekraft i produksjonen vår er en del av ROCKWOOL Groups bærekraftsrapport. Rapporten er utformet i henhold til standardene til Global Reporting Initiative (GRI).

Konsernets resultater for CO2-utslipp blir dessuten regelmessig offentliggjort gjennom internasjonale rapporteringsplattformer som Carbon Disclosure Project (CDP).

Vi sørger for at sirkelen er sluttet

For å bevege seg bort fra dagens mer lineære forbruksmetode, reduserer den sirkulære økonomien vårt materielle fotavtrykk gjennom effektiv og lønnsom gjenbruk av ressurser. For å oppnå en ressurseffektiv verden må vi tilby de mest holdbare produktene samtidig som vi bruker minst mulig ressurser.

 Ingen av fabrikkene våre sender avfall fra steinullproduksjon til deponi
 Få et fullt bærekraftig produkt med sluttet sirkel. Steinull er et gjenbrukbart materiale
 Steinull er et fullstendig resirkulerbart materiale med sluttet sirkel. Det kan gjenvinnes på nytt og på nytt ...

 

 

video illustration, closed loop recycling of own products, susatinability, recycling, rockfon
I 2019 ble 159 000 tonn steinull samlet inn for gjenvinning.

Vi oppsirkulerer avfallsmaterialer fra andre

En full forståelse av alternativene for gjenbruk med resirkuleringsflyt (sekundært materiale) må vurderes når den bærekraftige profilen til et produkt skal evalueres.

 Vi gjenvinner avfall fra andre bransjer og skaper verdier, og hindrer at de bli sendt til deponi. Vi gjør bruk av avfallsmateriale.
 Vi utnytter ikke knappe ressurser fra andre bransjer.
 Vi er en sterkt bidragsyter til den sirkulære økonomien.

 

 

video illustration, upcycling waste from other industries, susatinability, recycling, rockfon

En utømmelig naturlig ressurs

Steinull er en rik ressurs og et bærekraftig byggemateriale. Vårt steintype ble oppdaget på Hawaii på begynnelsen av det tyvende århundre, og er et naturlig biprodukt av vulkansk aktivitet som smeltes før det spinnes til naturlige fibre.

Jordkloden produserer 38 000 ganger mer steinmateriale enn det som brukes hvert år i produksjonen av ROCKWOOL steinull.

 

 

RockWorld imagery,The Big Picture, stone, rock, plant,
Annual Report Images, indoors

Sikre, ufarlige naturmaterialer

Steinullsprodukter fra ROCKWOOL sikre å leve med, sikre å montere og sikre å produsere

 Dette er dokumentert i flere hundre peer-reviewed vitenskapelige undersøkelser i over mer enn 55 år
 WHOs International Agency for Research on Cancer (IARC) utelater steinull fra listen over mulige kreftfremkallende stoffer.
 Vår steinullkjerne er sertifisert og overholder kravene i Note Q for sikre mineralullfibre i EU-forskrift nr. 1272/2008 og direktiv 97/69/EØS

 

 

 

 

Girl climbing rocks