ALO stod ferdig i 2023 og er det første kontorbygget i Norge som er dobbeltsertifisert med miljøstandardene Well Platinum og Breeam Outstanding. ALO ble også bygget etter standarden Paris Proof Breeam, som innebærer at det bygges i henhold til de kriterier som er viktigst for å redusere klimafotavtrykket. I arbeidet med prosjektet er det blant annet lagt vekt på biodiversitet, sirkularitet, avfallsminimering, ombrukskartlegging og innemiljø. Det er planlagt for at bruken av bygget skal kunne endres over tid.

Arkitektur og kvalitet har vært viktig ved ALO, som er det tredje store kontorbygget som grunneieren R.Kjeldsberg har fått oppført på Sluppen i Trondheim, etter Stålgården og Lysgården. ALO har sin særegne arkitektur, men som også passer godt sammen med de andre byggene på Sluppen. Totalentreprenør er Veidekke Entreprenør, som også bygde Lysgården og første trinn av Stålgården. Navnet ALO er fra latin og betyr å gjødsle.

Åpne atrium for dagslys og trivsel

ALO omfatter 15 000 m2 fordelt på sju etasjer som inneholder fleksible kontor, treningsrom, garderober, sykkelparkering, kantine og restaurant, og er bygget med et åpent atrium. Første etasje har stor takhøyde og store vinduer ut mot gateplan. Det store åpne arealet innenfor rommer kantinen for de ansatte og restauranten som er åpen for alle. Her er det installert Rockfon Color-all i fargen Charcoal. Det åpne atriet bidrar til at de som jobber i bygget får godt med dagslys, noe som bidrar til trivsel og produktivitet. Denne løsningen med åpne himlinger der de tekniske installasjonene er synlige går igjen i Kjeldsbergs kontorbygg på Sluppen. Her er det installert rekker av Rockfon akustiske bafler fra taket som demper lyden. Den eksponerte betongen bidrar også til en stabil temperatur.

Akustiske bafler gir eksponerte betongoverflater og god lysdiffusjon

HUS arkitekter AS har vært arkitekt for ALO og de andre nye kontorbyggene Kjeldsberg har fått bygd på Sluppen.

Vi ønsket å bruke akustiske bafler på grunn av positiv erfaring med bruk av disse fra tidligere prosjekter i samme område, forteller Kjell Bertelsen, Sivilarkitekt MNAL og partner i HUS Arkitekter. Baflene løser innledningsvis de akustiske forholdene i bygget, samtidig som de eksponerer de støpte dekkene av betong som gir en materialitet til bygget og himlingen. En annen fordel ved å ha eksponerte betongoverflater i bygget er større termisk masse som gir mer stabil innetemperatur, og bygget er mindre sårbart for temperatursvingninger.

Baflene gir også en luftighet og gir en større opplevd takhøyde innvendig i forhold til en nedhengt systemhimling. Med alt av tekniske installasjoner og belysning montert innimellom på en ryddig måte gir det interiøret karakter og kvalitet. De tekniske rådgiverne har også påpekt at synligheten og tilgjengeligheten gir de en større teknisk fleksibilitet for justeringer og fremtidig ombygginger. Baflene er hengt opp under takstolene i glasstaket i en definert retning som gjør at direkte sollys ikke slipper ned gjennom glasstaket, men diffuseres og filtreres bedre ned til kontorene under, forteller Bertelsen.

ALO var blant de nominerte til BREEAM-prisen 2024, hvor Grønn Byggallianse delte ut BREEAM-prisen for første gang i Norge den 6. juni i Oslo. Hensikten med prisen er å hedre utbyggere som tar et helhetlig ansvar for bærekraft og bruker BREEAM for å dokumentere det.

Baflene løser innledningsvis de akustiske forholdene i bygget, samtidig som de eksponerer de støpte dekkene av betong som gir en materialitet til bygget og himlingen.

Kjell Bertelsen

Sivilarkitekt MNAL, partner, HUS Arkitekter AS
1/10

ALO

Land:Norge
Arkitekt:HUS arkitekter AS
Himlingsmontør:Valtec
Fotograf:Erik Burås
Produkter:Rockfon Color-all®, Rockfon Contour®, Rockfon® Universal Baffle
Kanter:A
Dimensjoner:600 x 600

Relaterte casestudier