Stålgården er navnet på det tredje bygget som det gamle kaffe- og engrosfirmaet Kjeldsberg i Trondheim har bygd og restaurert på Sluppen i Trondheim. Dette er en del av utviklingen av Sluppen som en moderne og innovativ bydel.

Bygget er oppført over åtte plan, i første etasje har man trimrom og felles kantine med plass til 250 personer. I kjelleren er det bil- og sykkelparkering. De øvrige seks etasjene består av kontorlokaler, som er planlagt med tanke på stor fleksibilitet for leietakerne. Her finnes både kontorlandskap, cellekontorer og møterom. Sentralt i bygget ligger en gjennomgående glass-seksjon, som gir gode dagslysforhold i alle lokaler.

Bygningen skiller seg ut med et særpreget arkitektonisk uttrykk – godt synlig fra Trondheims hovedinnfartsåre fra sør. Arkitektur skal engasjere, og med sine asymmetriske blanke fasader i stål og glass er dette et bygg som virkelig blir lagt merke til. Fasaden er inspirert av den amerikanske arkitekten Frank Gehry, kjent som mannen bak det berømte Guggenheimmuseet i Bilbao. Arkitekter for Stålgården har vært ARC Arkitekter.

Rockfon Multiflex bafler er installert i hele bygget. Det er totalt levert 10 000 stk bafler i Stålgården.

Stålgården

Sluppenvegen 17
7037 Trondheim
Norge

1/8

Stålgården

Land:Norge
Arkitekt:ARC Arkitekter
Fotograf:Erik Burås
Dimensjoner:1200 x 300

Relaterte casestudier