Sundtkvartalet består av 31.300m2 hvor 92 prosent er utleid. Bygget ble utviklet i en joint venture mellom Skanska og Entra, hvor begge selskapene eide 50 prosent hver. I tillegg til dette var også Skanska totalentreprenør på byggeprosjektet. Dyrvik Arkitekter har tegnet bygget. 

Byggherren hadde høye miljøambisjoner med bygget, derfor er det lagt stor vekt på lavt energiforbruk og godt inneklima. Sundtkvartalet har blitt toppmoderne kontorbygg i energiklasse A som tilfredsstiller kravene til passivhus og har oppnådd BREEAM-NOR Excellent-sertifisering.

Sundtkvartalet skal bidra til god byutvikling og en revitalisering av et sentralt område av byen. Bygget fyller et helt kvartal, der deler av opprinnelig bebyggelse var bevaringsverdig. Prosjektet har hatt som intensjon å tilpasse seg og ivareta eksisterende bygninger og bymiljø. Resultatet er blitt over all forventning. Både den høye kvaliteten på bygget, men også miksen med attraktive leietakere er med på å bidra til god byutvikling i denne delen av byen. 

Skanska Norges er største leietaker, og deres nye hovedkontor legger beslag på cirka 25 prosent av det totale arealet og rommer over 400 arbeidsplasser. Totalt har bygget en kapasitet på rundt 1500 kontorarbeidsplasser. Foruten Skanska Norge er Manpower Group, Mattilsynet, Tidal Music, Knowit og IBM leietakere i bygget.

Skanskas krav og behov som leietaker har vært førende for prosjektutviklingen, og fokus har ligget på effektive, fleksible og gode kontorarbeidsplasser. Rockfon® Sonar® dB 42 (erstattet av Rockfon® Sonar® dB 43) installert i de fleste kontorlokalene i Sundtkvartalet. Rockfon® Sonar® dB 43 gir en svært god lydisolering og er derfor velegnet til bruk i kontorlokaler hvor konfidensialitet er viktig. I trappeganger og i fellesrommet i lokalene til Skanska er det installert Rockfon® Mono® Acoustic. Fellesrommet er både et vente- og minglested. Det er også en plass hvor man kan sette seg ned med en laptop, eller ta seg en kaffe. De ansatte i Skanska har også jevnlige samlinger i fellesrommet og et behagelig lydmiljø er derfor viktig.

Sundtkvartalet

Lakkegata 53
0187 Oslo
Norge

1/6

Sundtkvartalet

Land:Norge
Arkitekt:Dyrvik Arkitekter
Entreprenør:Skanska
Fotograf:Erik Burås
Produkter:Rockfon Sonar® dB 43
Kanter:A
Dimensjoner:600 x 600

Relaterte casestudier