ROCKWOOL decarbonisation, It's time, globe
CO2 utslipp
0

Redusere CO2-utslipp (CO2/tonn steinull) fra våre steinullsfabrikker med 20 % innen 2030

Energiforbruk
0

Redusere energiforbruket (kWh/m2) for våre egne (ikke-renoverte) kontor med 75 % innen 2030.

Gjenvinning av avfall
0

Øke antall land hvor vi tilbyr gjenbruksordninger for produktene våre, til 30 innen 2030.

Vannforbruk
0

Redusere vannforbruk (m3/tonn steinull) fra våre steinullsfabrikker med 20 % innen 2030.

Deponiavfall
0

Redusere mengden av avfall til deponi (tonn) fra våre steinullsfabrikker med 85 % innen 2030.

Sikkerhet, arbeidsmiljø og trivsel
0

Redusere LTI-raten for ulykker med sykefravær med 10 % årlig og sikre null dødsulykker

Vi er Cradle til Cradle sertifiserte

Mer enn 90% av produktene våre er Cradle to Cradle sølv eller bronse sertifiserte.

Ved a få et Cradle to Cradle sertifisert produkt får du et produkt som gir et positivt bidrag til mennesker og planeten.

city, buildings, skyscraper, trees, office building

Vår bærekraftshistorie