order-bucket

Bærekraft og sirkularitet

Bærekraftige produkter

I en sirkulær økonomi skal produkter brukes så lenge som mulig – og gjenbrukes i størst mulig grad etter at de har nådd slutten av levetiden sin. Vi leverer byggløsninger med lang levetid – blant annet isolasjon, akustiske himlinger og utvendige fasader som kan resirkuleres i det uendelige.  Vi benytter et naturprodukt, vulkansk stein, som kan gis tilbake til naturen. ROCKWOOL-produktenes unike holdbarhet og resirkulerbarhet gjør at vi kan hjelpe kundene våre med å skape mer robuste bygg og byer, noe som i siste instans beriker det moderne livet. 

Bygningsbransjen produserer rundt en tredjedel av alt avfall i verden, og mye av det ender på fyllplasser. Vi vet at det ikke må være slik. Vår steinullproduksjon er lagt opp slik at det er mulig å benytte materialer som ellers kunne ha endt på fyllplasser eller blitt nedsirkulert. Faktisk er cirka en tredjedel av råmaterialet i produksjonen vår resirkulert avfall fra andre industrier, kraftverk og kommunal avløpsvannbehandling. 

Rockworld imagery, circularity, recycling, reuse
Steinull er et hundre prosent resirkulerbart materiale. Faktisk kan det resirkuleres igjen og igjen ...

Historier om Vår tankegang

I dag bidrar steinull til at folk kan jobbe og ha det bedre på mange forskjellige måter. Våre løsninger er innflytelsesrike når det gjelder å gjøre folks liv rikere, mer produktive og vakrere.

Visste du at?

Energieffektive rehabiliteringsprosjekter der våre løsninger er brukt, bidrar til redusert energiforbruk nå og i fremtiden. Riktig prosjekterte og isolerte bygg er helt avgjørende når det gjelder å sikre optimal energieffektivitet og bærekraftige byer.

Les mer om varmeisolasjonsløsninger på hjemmesiden til vårt søsterselskap.

ROCKWOOL-isolajon
RockWorld imagery, The big picture, urban, city, buildings

Bruksområder

rockfon