Arkitektonisk akustikk: Bygninger som lyder like bra som de ser ut

31. mars 2020

Forstå lydvitenskapen og få et innblikk i arkitektonisk akustikk fra eksperter. Hver komponent i bygningskonstruksjon har innvirkning på de akustiske egenskapene. Til å begynne med er det viktig å forstå prinsippene for arkitektonisk akustikk. Så la oss ta det grunnleggende – høres det bra ut?

bygning med akustisk arkitekturdesign

Hva er arkitektonisk akustikk?

Arkitektonisk akustikk  er vitenskapen og ingeniørkunsten for å oppnå god lyd i et bygg. Det er samspillet mellom mennesker og lyd – både innendørs og utendørs. Det inkluderer undersøkelser av hjem og bygninger, og utformingen av disse strukturene for optimal akustikk.

Vi stilte noen enkle spørsmål til våre paneldeltakere Jasper Spigt og Camilla Casiccia. Jasper er arkitekt og partner i Architecten Van Mourik. Han former interiør og byrom, og alltid med miljø og samfunn i tankene. Camilla er interiørarkitekt i Architecten Van Mourik. Les om erfaringene deres.

Er det mulig å skape et bygg eller et interiør som stimulerer alle sansene våre?

Det er helt klart mulig å designe et rom for alle sansene våre. Primært designer vi for synet, ettersom det er det mest tiltalende. Å stimulere de andre sansene, for eksempel gjennom taktile opplevelser, spiller akustikk og varme alltid en sekundær rolle når du vil gi rommet en gunstig stemning. Imidlertid er ikke luktesansen det første du tenker på når du skaper nye rom.

Selv om de sensoriske aspektene er viktige, jobber vi med den totale opplevelsen og atmosfæren i rommet. De fem sansene er de underliggende faktorene som designere tenker på, men følelsene som rommet vekker, er en kombinasjon av disse som vi vanligvis omtaler som den sjette sansen. Jasper sier: «Designere har vanligvis denne sjette sansen og kan komponere den på en delikat måte.»

Til syvende og sist er et unikt rom en kombinasjon av de fem sansene.

 

«Designere har vanligvis denne sjette sansen og kan komponere dette på en delikat måte.»

Jasper Spigt

Arkitekt

Hvorfor er arkitektonisk akustikk viktig i boliger og andre bygninger?

Det er helt klart lyden som definerer rommets karakter. Vil du at det skal være et rom der folk kan fokusere, snakke, diskutere og holde foredrag?

Akustikk påvirker velvære og miljøet rundt oss. Dårlig akustikk kan ødelegge samtalen din på en restaurant. Ville du gått tilbake til en restaurant hvor du ikke kunne høre andre ordentlig – for mye støy, ikke sant? Når akustikken i et rom er god, påvirker det rommets generelle atmosfære. I dag snakker selv nevrologer om akustikkens betydning og økende relevans.

Hvordan forklarer du akustikk til en kunde?

Temaet for akustikkdesign er subjektivt og kundene har sin egen oppfatning om det. I dag er folk mer bevisste på det, men vi må skalere det ned til et objektivt synspunkt. Vi kan definitivt snakke om materialene som kreves, men vi må kategorisk forklare hvordan lyden påvirker rommet, og deretter tilby løsninger.

Det positive er at på et eller annet tidspunkt kan alle kjenne igjen eksemplet på en støyende restaurant. Dessuten skiller det seg mellom en profesjonell bedriftskunde og en som ønsker å bygge sitt eget hus. Bevissthetsnivåene varierer og man må håndtere hver enkelt kundes behov og ønsker objektivt.

Camilla bemerker: «En stor andel mennesker tror støyen i en restaurant skyldes antall tilstedeværende mennesker, ikke akustikken. Så bevissthet er også en nøkkelrolle i jobben vår.»

 

En stor andel mennesker tror støyen i en restaurant skyldes antall tilstedeværende mennesker, ikke akustikken. Så bevissthet er også en nøkkelrolle i jobben vår.

Camilla Casiccia

Arkitekt

I hvilken del av designprosessen tenker du på arkitektonisk akustikk?

Ut fra et interiørperspektiv avhenger det av området som skal designes og hvilken prosjekttype vi arbeider med. Generelt har vi det i tankene fra starten av. I noen tilfeller jobber vi med en designendring hvor vi skal endre den nåværende akustikken. Hvis vi for eksempel jobber på et biblioteksområde, skal det være et stille område. Da tar vi med akustikken fra begynnelsen.

På den måten får vi friheten til å skape en design basert på plassdynamikken – enten det handler om intimitet, konferanser eller kino/teater. Noen rom har også en spesifikk identitet som vi må ta hensyn til i forhold til akustikken. Det avhenger også av om det er et område innendørs eller utendørs. Men det finnes alltid en vakker løsning uansett plass og lyd.

Hvordan påvirker arkitektonisk akustikk utformingen av en bygning eller et rom? Finnes det noen begrensinger i forhold til arkitektonisk akustikk?

Ja, det gjør det. Hvis vi for eksempel har et bygg som er i nærheten av togskinner, må vi designe akustikken slik at bygningen ikke påvirkes av støyen fra forbipasserende tog. Vi planlegger både interiør og eksteriør for optimal akustikk,

og vi må gjøre det på en veldig delikat måte slik at vi ikke bare skaper en fasade som blokkerer lyden. Med den teknologien som finnes i dag, er det mulig å skape et høyt akustisk nivå i flott arkitektur. Men det gjelder å finne balansen mellom kostnad og design. Det finnes alltid begrensinger, men samtidig også muligheter.

Vi må gi kundene våre friheten til å velge. De skal kunne være en del av byen, men samtidig leve i sin egen kjerne.

I år er det lydens år Hvor står vi i dag i forhold til arkitektur og design med tanke på støyforurensning?

I dag har vi løsninger og teknologier som skaper arkitektonisk akustikk på hvilket som helst område.

På den annen side øker samtidig støyforurensningen. Vi må tenke på hvordan bygninger kan bygges optimalt for å eliminere denne støyen. Vi må tenke på det offentlige rom og forholdet mellom de forskjellige bygningene for at alle skal kunne trives med optimal akustikk.

Støydemping må være en prioritet, så vi må lære andre mennesker om akustikk som en integrert del av en bærekraftig verden.

Hvordan tror du tingene vil være i 2050?

For WHO er støyforurensning nest høyest på lista etter luftforurensningen. I den kommende årene må vi bli mer fokusert på effekten av støy på alle tenkelige plasser og den økende viktigheten av god akustikk i bygningsdesign.

I dag er støy ikke definert som 'uønsket støy', men som 'uønsket støy som ikke forårsaker hørselsskader'. Det hjelper oss til å fremme at støy er usunt og kan være plagsomt på mange ulike nivåer. I dag snakker til og med universitetene om de skadelige effektene av støy og hvordan man på best mulig måte kan inkludere god akustikk i bygningsdesign. Det er derfor vi trenger arkitektonisk design og bygningskonstruksjoner som tar hensyn til dette. Til syvende og sist ønsker vi jo alle å bidra til et sunnere lydmiljø.