Psykologien i åpent kontormiljø

13. april 2018

Å fremme en felles arbeidsplass, samtidig med å respektere behovet for privatliv, gjør at designere skal evaluere hvordan arbeidsmiljøet påvirker brukerne.

1/3

Distraherende i beste fall og frustrerende i verste fall

En signifikant forskning viser de negative innflytelser et åpent kontormiljø har på medarbeidernes helse og derved utskiftning. Søren Peter lund, seniorforsker ved Forskningscentret for Arbejdsmiljø, forlarer "Mangelen på privatliv som er i åpne kontormiljøer, gjør at medarbeiderne føler seg konstant overvåket samt at støyen omkring dem blir betraktet som en trussel".

Rommets akustiske kvalitet er en av de viktigste faktorene som skal tas i betraktning, når det designes rom som både blir brukt til å kommunisere samt til kognitive oppgaver.

Den atferdsmessige innflytelsen av støy

Ifølge atferdsspesialisten Mille Sylvest er støy ikke bare en forstyrrelse som gjør det vanskelig å konsentrere seg, det kan også svekke motivasjonen for større produktivitet og samarbeide, hvilket potensielt kan undergrave de tingene det var designet til å oppnå. "En persons trivsel er tett knyttet til deres nivå av tilfredshet over deres egen status i en organisasjon. Arbeidsplassens kvalitet er en proxy-markør eller den pågjeldende status. Så et støyende miljø er en lav status, som påvirker en persons trivsel og endrer en persons atferd," sier Sylvest.

Å koble samarbeid og privatliv

Å designe kontor krever å designe til menneskelig interaksjon, hvor samarbeid og konsentrasjon er understøttet. Som Lennart Nilsson, en av Sveriges førende akustikere, sier: "På kontor hvor man arbeider i åpne kontorlandskap og med teamwork, er behovet for god lydabsorpsjon særlig høyt, da det kreves tverrfunksjonelle samtaler".

Mangelen på privatliv som er i åpne kontormiljøer, gjør at medarbeiderne føler seg konstant overvåket.

Søren Peter Lund

Seniorforsker ved Forskningscentret for Arbejdsmiljø

Lydisolasjon

Det kan være utfordrende å redusere distraksjonsnivået og skadevirkningene av støy og samtidig skape et fleksibelt, privat og engasjerende miljø. Våre dB-produkter kombinerer fordelene ved god lydisolering og overlegen lydabsorpsjon.

Les mer

Relaterte nyheter