Arkitekt Bryant Priest Newman (BPN) beskrev Rockfon monolittisk akustisk løsning i de nye undervisningsområdene. Phill Shepherd, RIBA arkitekt hos BPN Arkitekter, forklarer hvorfor:

”Utfordringen var å finne et produkt som hadde det rene, estetiske utseendet som en pusset himling har, samtidig med at himlingen imøtekom de høyere akustiske produktkravene som er i de store undervisningsområdene. Rockfon Mono Acoustic innehar disse egenskapene og kan visuelt sett nesten ikke skilles fra de tradisjonelle gipshimlingene.”

Himlingene er montert i undervisningslokaler og i dramalokalet. Lokalene er designet til å ha rene linjer med tydelige detaljer og himlinger som følger den bølgende formen på taket.

En standard, nedhengt himling ville ikke fungert her. Rockfon Mono Acoustic TE systemet kan uten problemer monteres på en hvilken som helst overflate, uansett om den er skrå, rett eller buet. Produktet kan installeres direkte under den eksisterende himlingen, eller den kan monteres i et profilsystem. Det ferdige resultatet er en elegant, monolittisk akustikkhimling som utlever arkitektens moderne, minimalistiske visjon. 

Pacy og Wheatley er sertifiserte Rockfon Mono Acoustic TE installatører, og de monterte ca. 500 m2 himlinger på skolen. Arbeidet ble ferdig til tiden og innenfor budsjettet. Direktør Craig Wheatley er fornøyd med resultatet: ”Vi installerte himlingen med minimal forstyrrelse for klienten. Mono Acoustic TE er et førsteklasses produkt, som gir den akustiske kontrollen som er nødvendig for å skape en rolig og fredelig atmosfære for både de ansatte og de studerende i mange år framover.”

Brannsikkerhet spiller en viktig rolle på skoler og høyskoler. Alle Rockfons produkter overstiger de europeiske brannsikkerhets standarder. Mono Acoustic TE har oppnådd brannsikkerhet klasse A2. 

Mono Acoustic TE er velegnet i moderne, åpne områder samt i mer begrensede og tradisjonelle områder. Produktets fleksibilitet ved installasjon og dets gode akustiske egenskaper gjør det velegnet i både nybygg og renoveringsprosjekter. 

Det er en moderne løsning, som ikke endrer den opprinnelige arkitekturen i historiske bygninger.

Installation av Mono Acoustic TE himlingssystemer må utføres av en utdannet og sertifisert installatør

Mono Acoustic TE er montert i laboratorier og grafiske rom, og viderefører på den måten det moderne, minimalistiske designet i disse områdene. I skoler og på høyskoler stilles det store krav til akustikk spesielt med hensyn til taleforståelighet. Mono Acoustic TE har den høyeste lydabsorpsjonsklasse (klasse A) for å redusere etterklangstiden, hvilket er med på å gi et fremragende undervisningsmiljø.

King Edward VI College

Stourbridge
West Midlands, DY8 1TD
Storbritannia

1/5

King Edward VI College

Land:Storbritannia
Arkitekt:Bryant Priest Newman (BPN)
Himlingsmontør:Pacy and Wheatley, certified Rockfon Mono Acoustic installers
Produkter:Rockfon Mono® Acoustic

Andre casestudier i segmentet Utdanning