Unik himling for korridorer med Rockfon System Maxispan T24 A, E korridor himlingssystem

Rockfon® System Maxispan T24 A,E™

Perfekt til korridorer med mange serviceinstallasjoner