Profilsystemer for himling med Chicago Metallic T24 Universal Longspan 8280 (38 mm høye tverrprofiler)

Chicago Metallic™ T24 Universal Longspan 8280

T24 profilsystem med 75 mm høy bæreprofil og 38 mm høye tverrprofiler