Rockfon støtter frivillig kulturarena i Gamlebyen i Oslo

12. september 2022

Under en bro i Gamlebyen i Oslo har det blitt bygget en kulturarena av lokale frivillige. Gamlebyen Sport og Fritids aktivitetspark var opprinnelig brakkområder som har stått ubrukt i flere tiår. De siste 20 årene har området blitt utviklet til et samlingsted for barn og unge, og ved hjelp av lokale ildsjeler og frivillige sponsorer åpnet kulturscenen 11. juni 2022. Rockfon har bidratt med å få kontroll på akustikken under broen.

Bak initiativet Krakabøla aktivitetspark under Dyvekes bro i Gamlebyen, står de lokale ildsjelene fra Gamlebyen Sport og Fritid. Helt siden 2000-tallet har området vært et sted for kulturarrangementer og skatere fra lokalområdet. Alto Braveboy fra Gamlebyen Sport og Fritid, var en av initiativtakerne til å leie og rydde det gamle brakkområdet.

– Helt siden starten av 2000-tallet har vi, sammen med lokalbefolkningen, skapt et lavterskels kulturtilbud for barn og voksne i området. Vi har bygget oss opp stein for stein. Vi har laget skatearenen «Bollen» og en grønn lekepark, nå som siste byggetrinn er ferdig kan barn og unge ferdes utenfor trafikkbildet, forteller Braveboy.

Det siste byggeinitiativet, GSF arena, har vært under utvikling siden 2014. Ambisjonen var å knytte den gamle skatearenaen og lekeparken sammen, og skape et profesjonelt helsårsanlegg for konserter og kunst.

– Vi har jobbet lenge for å skape en unik utendørs kulturarena. Med god dugnadsånd, hjelp fra frivilligere, leverandører og økonomiske støtte, er vi endelig i mål, sier Braveboy fornøyd.

Harde overflater og støy ga behov for akustisk justering

Å bygge en konsertscene under Dyvekes bro har krevd hardt arbeid. Gamlebyen Sport og Fritid har likevel vært avhengig av støtte fra eksterne leverandører. Under broen ble det fylt på med betong som ga problemer med lydklang og støy, spesielt tilknyttet skateaktiviteten. Det var behov for en akustisk justering, og Braveboy tok derfor kontakt med akustikkleverandøren Rockfon.

– Vi er veldig glade for at Rockfon var positive til å bidra med akustikkplater. Nå har vi fått god kontroll på problemet med lydklang under broa, og det funker skikkelig bra. Vi er veldig takknemlige for samarbeidet med Rockfon, og setter pris på at de ønsker å bidra til frivilligheten, forteller Braveboy.

Rockfon har sponset kulturarenaen med sorte Rockfon Industrial akustikkplater som er montert i taket under broen – i stil med det rustikke og røffe uttrykket på GSF.

– Vi synes det er veldig stas å bli inkludert i et så viktig og bra initiativ i Gamlebyen. Det som er spesielt med dette prosjektet er at det er utendørs og er basert på frivillighet fra beboere i området. Da skulle det bare mangle å bidra til god akustikk. Vi synes også de sorte akustikkplatene fikk et røft preg, og passer godt inn i scenografien til kulturarenaen. Vi er veldig fornøyde med resultatet, forteller Bjørn Egge, distriktssjef i Rockfon, som har vært involvert i samarbeidet med Gamlebyen Sport og Fritid.

GSF arena åpnet offisielt 11. juni 2022, og Braveboy vet hvem som har vært de viktigste bidragsyterne for å komme dit de er i dag.

– Åpningen av kulturarenaen er et resultat av godt dugnadsarbeid fra barn og vokse gjennom 20 år. Vi hadde ikke kommet noen vei uten folk. Vi var veldig fornøyde med åpningen, og med å kunne tilby et gratis arrangement for ungdommen, avslutter Braveboy.

1/5