Hvordan blir man WELL Accredited Professional (WELL AP)

13. november 2020

Velvære finnes i alt vi gjør, og Alan Davies i vårt Specification team ble en WELL Accredited Professional og anbefaler varmt å få kvalifiseringen.

WELL Accredited Professional

Kontorbygg med WELL Accredited Professional

Kan du fortelle om WELL AP-kvalifikasjonen?

Design- og byggesektoren har gjort store framskritt når det gjelder å gjøre bygg mer bærekraftige gjennom å følge visse miljøklassifiseringssystem som LEED og BREEAM. Men innenfor disse rammene finnes det bare et lite avsnitt som fokuserer på menneskers helse.

Det har nylig blitt gjort mye forskning om hvordan bygninger påvirker menneskers helse og WELL-klassifiseringssystemet har blitt laget for å fylle dette gapet. Det supplerer miljøvurderingssystemene og gir en bredere tilnærming til velvære, og gjør det mulig for arkitekter og designere å legge mer fokus på brukerne av bygget i prosjektene sine.

COVID har gitt en ekstra tyngde til begrepet velvære; trivsel og bærekraftighet kommer til å bli viktige prioriteringer hos arkitekter og interiørdesignere i de kommende årene.

Fortell oss litt mer om eksamen? Hvilke konsepter var spesielt nyttige i forhold til nedhengte himlinger?

Akkrediteringen er en undersøkelsesprosess der sju ulike begreper inngår: luft, lys, komfort, sinn, vann, næring og fitness. De viktigste begrepene som var relevante for himlinger var: luft, lys, komfort og sinn.

Luft - her er fokus luftkvalitet og reduksjon av VOC (flyktige organiske forbindelser) i de rommene som brukes av mennesker. Med andre ord, å passe på at vi ikke benytter skadelige materialer i bygget. Nedpendlede himlinger kan bidra på dette området takket være de strenge utslippsstandardene de følger, f.eks. M1-emissjonsklasse for byggematerialer.

Lys - her er fokus lyskvalitet og blending. Å sikre at vi får riktig mengde lys inn i rommet gjennom å benytte de ulike overflatene, for eksempel himlinger med en LRV på 80 % eller mer, for å nå et punkt der vi er komfortable og der man ikke unødvendig forstyrrer døgnrytmen. Nedpendlede himlinger kan benyttes for å oppnå gode resultater samtidig som energikostnadene reduseres gjennom at man reduserer mengden kunstig belysning som kreves i et rom.

Komfort - dette begrepet er spesielt relevant for oss her i Rockfon. Som himlingsleverandør har vi en tendens til å fokusere på akustikk og dette faller vanligvis innenfor komfortbegrepet som ser på intern generert lyd, akustisk planlegging, etterklangstider, lydmaskering, lyddempende overflater og alle områder som har med rommets lydkontroll å gjøre.

Sinn - dette begrepet handler om å forbedre brukernes mentale helse gjennom å få de til å føle seg velkommen i rommene. Akustiske himlinger kan bidra til å få de riktige forutsetninger og optimeringer i sinnsfunksjonen gjennom å bidra til å skape behagelige fredfulle rom som bistår med integritet. Sinnet er også fokusert på å bringe utendørsmiljøet inn, og gjøre oss mer i samklang med naturen. Et eksempel på hvordan dette kan gjøres er å bruke flåter formet som løv for å få inn naturformede elementer i ulike rom. Akustikk er et aspekt som omfattas av de enkäter som krävs för just den här funktionen.

Var studiet virkelig interessant og relevant?

Ja. De gikk virkelig i dybden på hvordan disse funksjonene virker inn på byggets utforming. Så for meg som har en stor interesse for velvære og bærekraftighet, var det et logisk neste steg for å få disse innsiktene for de spesifikasjonene jeg jobber med. Det ga spesifikk informasjon og råd om de forutsetninger som må oppfylles for å få WELL-sertifisering på et bygg. Pluss at det gikk inn i ulike optimaliseringer som kan integreres slik at du kan gå opp fra sølv til gull eller platina akkreditering.

Hva annet synes du var nyttig med programmet?

Jeg liker at det ga meg en bred forståelse for byggemiljøet. Det forsterket også det faktum at akustiske himlinger (og veggabsorbenter) kan gjøre så mye mer. Det er også tydelig at WELL vokser i betydning ettersom det finnes 685 millioner kvadratmeter med rom som enten er sertifisert eller venter på å bli det.