WELL Building Standard ™ er med på å forbedre helse og velvære

29. januar 2021

Helse og trivsel avhenger av det miljøet som omgir oss hver dag. Ettersom vi tilbringer 90% av tiden vår innendørs, er det viktig at design av rom fokuserer på velvære og bærekraft. Dette er en voksende standard i industrien som ikke lenger kan oversees.

WELL certified building standard

Parallell, kontorbygg i Oslo bygget i henhold til WELL Building Standards

International WELL Building Institute ™ (IWBI) leder den globale bevegelsen for å transformere bygg og samfunn på måter som hjelper mennesker med å trives. Gjennom å sette menneskene i sentrum for design, konstruksjon, drift og utvikling prioriterer WELL Building Standard ™ menneskers helse og velvære.

For å lære mer snakket vi med Jessica Cooper, Chief Commercial Officer på IWBI, som deler sine innsikter om viktigheten av WELL-sertifisering, informasjon om den nylig lanserte WELL v2 og hvordan man velger riktig materialer for helsevennlige bygg.

Viktigheten av WELL-sertifiering

Hva er den største forskjellen mellom WELL og andre byggsertifiseringer? Hva er den viktigste forskjellen?

WELL har en "mennesket-først" tilnærming for å prioritere menneskers helse og velvære. Det er et bevisbasert og prestasjonsverifisert sertifiseringsprogram, hvilket innebærer at prosjektene må bevise at rommet ikke bare er designet for helse men at det også rent praktisk fungerer for helsen. Prosjekter som oppfyller WELL sertifiering har vist at helse, lykke og produktivitet hos menneskene som bruker disse byggene er høyeste prioritet. For bedrifter kan dette innebære å tiltrekke seg talenter og holde på de ansatte. For boliger kan dette bety friskere familier med forbedret livskvalitet.

Er det en kvantifisert økonomisk fordel ved å ha en sertifiering som WELL i sitt bygg? Hva er ferdelene med å velge riktige materialer for inneklimaet?

Forskning fra WELL-prosjekter viser den målbare effekten og fordelene med
WELL-sertifisering, som forbedret luftkvalitet og forbedret medarbeidersamarbeid. Et eksempel er hvordan Cundalls kontor i London [WELL Certified Gold], som fokuserte på forbedret innendørs luftkvalitet, inklusive kontinuerlig overvåkning av koldioxid (CO2) og flyktige organiske foreninger (VOC), har spart bedriften for 200 000 pund takket være en reduksjon med fire sykedager per år per ansatt og 27% reduksjon i utskiftning av personale.

Finnes det en kvantifisert økonomisk fordel med å ha en sertifiering som WELL for byggeieren? Hva er den viktigste grunnen til at en byggeier skal investere i WELL?

Byggeiere forteller at de søker WELL sertifiering for å tiltrekke seg og beholde leietakere av høy kvalitet, maksimere det økonomiske resultatet av leieprisene og videresalgsverdi, minimere risikoen for forelding og forbedre aksjonærrelasjonene gjennom å øke deres GRESB- och ESG-poeng for helse og velvære. De legger også stor vekt på den konkurransedifferensieringen og markedsverdien som WELL gir.

Prosjekter som oppfyller WELL-sertifisering har vist at helse, lykke og produktivitet hos
brukerne av bygget har høyeste prioritet.

Jessica Cooper

Chief Commercial Officer at International WELL Building Institute

Hva er noen av fordelene for brukerne av et ”WELL-bygg”?

WELL består av både policy- og designfunksjoner, hvilket innebærer at visse WELL-funksjoner kan være mer håndgripelige enn andre. Element som biofili eller tilgang til naturen som bidrar til å redusere stress og forbedre mental helse, cirkadisk lysdesign for å bidra til energi gjennom dagen og søvn om natten, eller ergonomiske møbler for å oppmuntre til bevegelse og fysikk er noen eksempler på designfunksjoner i WELL som umiddelbart kan oppfattes når du kommer inn i et rom.

Hvor viktig er det å ha et WELL-bygg i en post-pandemisk verden?

Nå mer enn noensinne kommer vi til å behøve å utvikle byggene våre - hjem, kontor, skoler - for folkehelsens skyld. Menneskers helse er definitivt koblet til både planetens helse og styrken hos sosioøkonomiske institusjoner i hverdagen. Vi håper at bedrifter, kapitalmarkeder og samfunnet som helhet kommer til å komme sterkere og smartere ut av denne krisen, og at viktigheten av menneskers helse for den globale økonomien vil bli endna mer anerkjent.


Versjon 2 av WELL-standarden

Dere lanserte nylig den andre versjonen av WELL-standarden. Hvilke behov var det som i første omgang ledet til den nye utgaven?

WELL understøttes av vitenskap og bygger på bevis. Vi bruker kontinuerlig ny forskning som gjør det mulig for oss å effektivt omdanne bygninger og organisasjoner på en måte som fremmer helse, velvære og trivsel. Vi har kanalisert alt vi har lært oss siden vi lanserte originalversjonen av WELL (WELL v1) til et mer robust, tilgjengelig og tilpasningsdyktig klassifiseringssystem. WELL version 2 fortsetter å forankres i bransjens beste praksis og bevisbaserte innovasjoner og fungerer som grunnlaget for hele WELL-økosystemet.

Hvordan er versjon 2 standarden bedre enn versjon 1?

WELL v2 er den mest grundig testede og kontrollerte versjonen av WELL Building Standard (WELL) hittil. Bygget på det banebrytende grunnlaget for den første versjonen av WELL Building Standard (WELL v1), henter WELL v2 ekspertise fra tusentalls WELL-brukere, praktiserende leger, fagfolk, folkehelseeksperter og byggforskere fra hele verden.

Nå mer enn noensinne har vi behov for å utvikle byggene våre - hjem, kontor, skoler - for folkehelsens skyld.

Jessica Cooper

Chief Commercial Officer at the International WELL Building Institute

Kan du liste opp noen av de viktigste endringene?

De forbedringene som du finner i WELL v2 er laget for å gjøre WELL mer fleksibel, inkluderende og optimert for alle typer prosjekter i hele verden. Vi forstår at helsemessige bekymringer varierer over hele verden, hvilket er grunnen til at vi har skapt flere veier i WELL som passer for lokale tilpasninger.

WELL v2 øker ogkså antallet helsefokuserte konsepter som WELL dekker fra sju til ti (luft, vann, næring, lys, bevegelse, termisk komfort, lyd, materialer, sinn og fellesskap, pluss en ekstra kategori som er innovasjon) og gjenspeiler den nyeste forskningen. På tvers av de prestasjonsdrevne kriteriene tar WELL v2 steg for å forberede markedet på kontinuerlig overvåkning og sikrer at kontinuerlig ytelse forblir en topprioritet. Gjennom tilpassede scorecards og et funksjonsbibliotek, gir WELL v2-rammeverket prosjektgrupper mulighet for å fokusere på de funksjonene som er mest verdifulle og effektive.

Velg riktige materialer for helsevennlige bygg

Kan du fortelle litt mer om akustikkens rolle i morgendagens helsevennlige bygg?

Eksponering for støykilder som trafikk og transport har vist seg å påvirke menneskers helse og komfort negativt på flere ulike måter. For eksempel har effektene av ytre støy fra transport eller industrielle kilder blitt koblet til søvnforstyrrelser, høyt blodtrykk og redusert mental aritmetikk hos barn i skolealder.

WELL Sound-konseptet har til formål å styrke brukernes helse og velvære gjennom identifisering og hjelp med dårlig akustikk som påvirker mennesker.

Hvor viktig er det å velge riktige materialer for at ditt nye bygg skal bli WELL-sertifisert?

WELL Materials-konseptet streber etter å redusere menneskers eksponering, enten direkte eller gjennom miljøforurensning, for kjemikalier som kan påvirke helsen under bygging, ombygging, innredning og drift av bygg. WELL krever at prosjektet oppfyller funksjoner i alle 10 konseptene, inklusive materialer, så det å forstå materialets sammensetning kommer til å være et viktig steg i prosessen.

Slik kan Rockfon hjelpe deg på din WELL-sertifiseringsreise.

Hvilken rolle har himlingsmaterialer for WELL-sertifisering, spesielt innen kategoriene akustikk, belysning og materialer?

Når f.eks et kontorlandskap mangler akustisk absorpsjon i himlingen eller ved skilleveggene, kan de ansatte bli distraherte av reflektert lyd, især hvis den talende personen er synlig. Himlingen er vanligvis den største overflaten i et rom, der lyddempende himlinger kan utgjøre størst forskjell for å redusere etterklang og kontroll av taletydelighet og støynivå.

Vi bruker hele tiden ny forskning som gjør det mulig for oss å omdanne bygninger og organisasjoner på måter som fremmer helse, velvære og trivsel.

Jessica Cooper

Chief Commercial Officer at the International WELL Building Institute

Har du noen råd til arkitekter og ingeniører om de egenskapene de må være oppmerksomme på når de velger nye byggematerialer?

Vårt råd til arkitekter og ingeniører må være å tenke på ytelse i alle 10 konseptene i WELL - luft, vann, næring, lys, bevegelse, termisk komfort, lyd, materialer, sinn og fellesskap, pluss en ekstra kategori som er innovasjon. Det kan være fornuftig å tenke på alt, fra hvordan ingrediensene i byggematerialet kan påvirke luftkvaliteten til hvordan bruken av materialet kan bidra til (eller hindre) akustisk komfort til hvorvidt estetikken kan bidra til den totale lyskvaliteten og- / eller biofilien. Alle disse aspektene spiller en viktig rolle i den generelle helse- og velværepåvirkningen i et rom.

 

Vil du ha ditt bygg WELL-sertifisert? Velg Rockfon og se hvordan vi kan hjelpe deg på din WELL-reise.

Besøk nettsiden til International WELL Building Institute ™ (IWBI) for å lære mer.

 

Sounds Beautiful