Solid håndverk setter standarden for nytt bibliotek i Helsinki

5. februar 2019

I begynnelsen av desember ble Helsinkis nye bibliotek Oodi innviet. Standarden var satt høyt for å gjøre biblioteket til et møtested som utfordrer vår oppfattelse av hvordan et bibliotek burde være. Visjonen ble realisert takket være solid håndverk, gjennomtenkte kvalitetsmaterialer og himlinger som løfter inneklimaet vesentlig.

1/2