Et skjult himlingssystem på kontorer for et elegant, ubrutt takutseende med Rockfon System T24 X himlingssystem (X-kant)

Rockfon® System T24 X™

Elegant, ubrutt himlingsuttrykk