Et skjult himlingssystem i et stort rom med Rockfon System T24 X DLC himlingssystem (X-kant)

Rockfon® System T24 X DLC™

Elegant, ubrutt himlingsuttrykk