Avstivningsprofiler

Galvaniserte profiler som skal plasseres i spor i platekanten