En menneskeorientert tilnærming vil ha stor innvirkning på fremtidige design- og byggeprosesser

11. november 2020

Som følge av det økende fokuset på hvordan bygninger og innendørsmiljøer bidrar til helse og velvære har det oppstått et interessant spørsmål: hvordan designer vi miljøer som lar folk konsentrere seg, føle seg komfortable og helbrede effektivt?

Future nursing home in Nørresundby

Revurder institusjonen - Fremtidens sykehjem, Nørresundby, Danmark

Vår globale akustikkambassadør, Pascal van Dort, hadde en samtale med Anja Dirks om hva hun tror vil avgjøre design- og byggeprosessen i fremtiden. Det handler ikke bare om estetikk lenger, men også om forståelsen av brukernes behov og deres bruk av rommene, nå så vel som i fremtiden.

Anja Dirks er eieren av Studio id+, et byrå som spesialiserer seg på å designe sunne miljøer basert på menneskers opplevelser. Hennes fokus er å forbinde forskning med design. Anja Dirks er lidenskapelig opptatt av det fysiske interiøret i bygninger og prøver å knytte sammen forskning med interiørarkitektur.

Kunnskapsbasert design - hvordan lage et menneskeorientert design?

Når du gjennomfører en renovering eller nybygg, er det mange hensyn som må møtes og evalueres.

Det kontinuerlige samspillet mellom beboerne og innemiljøet påvirker måten vi jobber på og måten vi helbreder på, noe som betyr at behovet for optimale forhold som støtter pasientens bedring er kritisk.

Kunnskapsbasert design er en prosess hvor man tar beslutninger basert på pålitelig forskning når man designer og konstruerer fysiske miljøer, som optimaliserer omgivelsene for best mulig resultat. Den økende bevisstheten om hvordan det fysiske miljøet bidrar til vår velvære og helse har skapt et krav om mer menneskeorienterte design.[1]

Kan du forklare hvorfor firmaet ditt Studio id+ designer sunne miljøer basert på menneskers opplevelser?

 “Noen baserer designet sitt på det fantastiske lyset som kommer fra gaten utenfor, og etterfølgende overbeviser seg selv om at bygninger skal sees på som mye mer enn bare et skall som består av kontorlokaler. Som interiørdesignere, arkitekter og konstruktører, bør vi se opplevelsen til innbyggerne som helhet før vi vurderer et prosjekt, ettersom arbeidsmiljøet bidrar til deres helse og velvære.

Rom er vårt mest forbrukte produkt. Våre designere innser det fulle potensialet i utformingen av et rom og hvordan de påvirker våre liv og velvære. Når vi designer skal vi ta hensyn til innbyggernes opplevelse, slik at elevene får en bedre opplevelse i skoleområdene og sårbare grupper på sykehuset kan stole på at områdene bidrar til en bedre helbredelsesprosess.

Utformingen av en ny bygning bør være i samsvar med den nyeste forskningen innen arbeidsformene, da eksisterende kunnskap gjør oss i stand til å designe sunnere, tryggere og bedre arbeidsmiljøer. Vår ambisjon er at våre design er testet.

Jeg husker et eksperiment med demens og interiørdesign. Et rom hadde et veldig fint interiørdesign med åtte stoler, men møblene og omgivelsene lignet typiske helsetjeneste lokaler. Det forvirret pasientene da de ikke kunne huske hvor de skulle sitte, ettersom det hele så likt ut. Så eksperimentet fokuserte på hvilken innvirkning en stol kan ha for å berolige mennesker med demens. Innbyggerne ble bedt om å ta med sin egen stol til fellesarealet. Resultatene var positive ettersom innbyggerne visste hvor de skulle sitte i rommet da de kunne kjenne igjen stolen og følte seg komfortable i omgivelsene.

Hos Studio id + tror vi på at et roms design fortsetter å utvikle seg og realiseringen av et rom ikke stopper, det fortsetter å være i live. Samspillet med beboerne er det vi kaller menneskelig erfaring, og det må være drivkraften bak hvert element og fremtidig utforming av rom. ”

Nå er lyd og akustikk mer relevant enn noen gang.

Anja Dirks

Eier av Studio id+

Hvordan bygger man med utgangspunkt i brukerne?

“Det er avgjørende å gjøre undersøkelser, og jeg kjenner forskere i Antwerpen som undersøker ulike arbeidsformer, og hva man bør vurdere når man designer kontorlokaler, da designet er identifisert som en høy bidragsyter for høyere arbeidsytelse. Det er best hvis du ser på hva begrepet "hjem" betyr for den enkelte da de trenger å jobbe her, og da er det gunstig å basere designet på toppen av disse forklaringene.

I vår sektor ser jeg en pågående tendens der prosjekter er basert på forskning. Det er trygghet i å være sikker på at eksisterende kunnskap har bevist at løsningene er fordelaktige. Vår ambisjon er at designene våre skal testes og at det fortsatt gjelder. Forskning som grunnlag vil reflekteres gjennom våre design, og vi skal kunne gjøre forskning om til forståelig informasjon, slik at vi kan fortsette å bygge for glade beboere.

Jeg ser mange prosjekter der det ikke er noen sammenheng mellom kundens visjon og nytten til brukerne. Derfor er det vår jobb å søke «hvorfor» bak problemet.

“Hvorfor” avslører formålet med bygningen, og det er lettere å tegne et design som gjenspeiler fordelene for både kunden og brukeren. Forskning kan bidra til å vurdere de forskjellige aspektene og skape en klar posisjonering. Imidlertid vil det fortsette å være en kamp, og generell opplæring er nødvendig for å gi arkitekter denne tankegangen. På Studio id + har vi et utgangspunkt på den tekniske siden, da det handler om å dele kunnskap om et komplekst marked, slik at spesialisering kan oppstå og vakrere bygninger med sjel kan skapes."

Dette året er utnevnt til det Internasjonale Lydåret. Hvor viktig er lyd og akustikk ved utforming av interiør?

Anja Dirks spår at kunnskapsbasert design kommer til å være et naturlig steg i utviklingen av design. For å være i stand til å bygge estetisk, vakkert og bedre, er det avgjørende å stole på tidligere steg og kunnskap for å unngå å gjøre den samme feilen. Hun mener forskning bør synliggjøres og måles for prosjekter.

“Hvorfor skulle en interiørarkitekt høre en helt annen lyd? I år er det Internasjonale Lydåret, og nå er lyd og akustikk mer relevant enn noen gang. Tettheten av folk som bor i byer er økende, og på grunn av dette er mengden med sensorisk stimuli veldig høy. Noen ganger er vi ikke engang klare over det. Når akustikken i et rom er god, legger ikke folk merke til det. De blir kun oppmerksomme på det hvis noe er galt, som å ikke kunne forstå hva noen sier, eller å bli irritert av støyen i omgivelsene.

Akustikk er ofte neglisjert, men det gjør et stort bidrag til reduksjon av sensorisk stimuli. Å skape bevissthet rundt hvilken innvirkning akustikk har på hverdagen er veldig viktig. Brukernes behov for å føle, høre, se og oppleve en bygning der alle sanser møtes i designet. "

På Studio id + har vi et utgangspunkt på den tekniske siden, hvor det handler om å dele kunnskap om et komplekst marked, slik at spesialisering kan oppstå og vakrere bygninger med sjel kan skapes.

Anja Dirks

Eier av Studio id+

Hvilke tendenser ser du i fremtiden?

Konsentrasjon er et interessant og hett tema, hvor graden av konsentrasjon må vurderes når planer for åpne kontorlandskaper utformes. For hva skjer hvis arbeidstakerne dine ikke kan konsentrere seg på kontoret?

“Jeg tror at samarbeid er veien for å skape enda sterkere bygninger med bedre innemiljøer. Å dele kunnskap og spesialisering er en måte å kombinere ferdigheter og kompetanse for en bedre fremtid. For hvorfor skulle en interiørdesigner og en arkitekt designe for ulik lyd? Akustikk og lyd er mer relevant enn noen gang ettersom flere mennesker nå sitter på små kvadratmeter, noe som bidrar til et høyere lydnivå. I fremtiden må folk være klar over omstendighetene.

Og i fremtiden ser det ut til at forskning går side om side med arkitektur, ettersom intensjonen innen interiørarkitektur bør ta hensyn til brukernes behov og de langsiktige effektene på hvordan den har innvirkning på mennesker. Det kan være at du får dårlige resultater der de ansatte er mindre produktive, blir raskere syke, og mennesker med behov for omsorg rett og slett har en høyere etterspørsel etter omsorg. Derfor anbefaler jeg i fremtiden å ikke bare se på byggebudsjettet ditt, men også vurdere aspekter som langsiktige effekter og kostnader på et tidlig tidspunkt.

Noen ganger spør jeg arkitekter om de anser akustisk design som viktig. Med ni av ti ganger, er ikke svaret helt tydelig fra starten. Og så sier jeg men ja, hvorfor ikke? For hvis du lager en bygning primært av data, er du syv år gammel når det er snakk om akustikk.

Samarbeidet mellom arkitekt og interiør er avgjørende, ettersom markedet har blitt komplekst og mer konkurransedyktig der kunnskap og spesialisering er funksjoner som kan gjøre en forskjell. Fordi hva du gjør og hvordan du lykkes med byggeprosessen, avhenger av hva du har. Ofte har du forskjellige kunder, men det betyr ikke at du trenger å endre arbeidsstrukturen. Da kan du fort miste sjelen til bygningen. Vi må opprettholde høy kvalitet på byggematerialene og bygningens estetikk for å sikre fornøyde brukere."

Studio id+

Studio id + er et arkitektfirma som spesialiserer seg i utforming av sunne miljøer basert på menneskers opplevelse. Med fokus på brukeren og en forkjærlighet for interiøret, designer firmaet innovative prosjekter basert på medisinsk og vitenskapelig kunnskap og (egen) forskning. Med et entusiastisk team fra hjertet av Utrecht jobber vi daglig med en rekke prosjekter.