Diffus ventilasjon bidrar til et godt arbeidsmiljø i Jotrons nye kontorlokaler

1. september 2020

Jotrons nye kontorbygg på Ringdalskogen i Vestfold skiller seg ut både innvendig og utvendig. Til de nye lokalene har det blitt levert innovative ventilasjonsløsninger: diffus ventilasjon med bruk av Rockfon Blanka himlinger. Disse gir masse frisk luft, forbedrer lysforhold og skaper et behagelig lydmiljø for de nærmere 200 ansatte som jobber på bygget.

Jotrons nye kontorbygg på Ringdalskogen i Vestfold skiller seg ut både innvendig og utvendig. Til de nye lokalene har det blitt levert innovative ventilasjonsløsninger: diffus ventilasjon med bruk av Rockfon Blanka himlinger. Disse gir masse frisk luft, forbedrer lysforhold og skaper et behagelig lydmiljø for de nærmere 200 ansatte som jobber på bygget.

Jotron AS nye kontorbygg på Ringdalskogen står ferdig og er en kontrast til ellers grå og anonyme kontor- og industribygg. Bygget har et areal på 11.000 m2, hvorav Jotron skal leie 9.500 m2. Øvrige leietakere er foreløpig AK Qviller og HR Prosjekt, og det er fortsatt plass til flere leietakere i byggets toppetasje.

 

Diffus ventilasjon gir en energieffektiv løsning

Jotron er en internasjonal produsent av radiokommunikasjonsutstyr, og med kundebesøk og kollegaer på besøk fra hele verden er det viktig å skape et godt førsteinntrykk. Og det gjør de med imponerende design både utvendig og innvending. I tillegg tilbyr kontorbygningen innovative og energieffektive løsninger som gavner de ansatte og deres arbeidsmiljø. Blant annet med diffus ventilasjon fra Rockfon.

Byggherre er Jotron og Format Eiendom i fellesskap gjennom eiendomsselskapet ”Ringdalskogen Jotron” som vil eie og drifte bygget. Arkitektene bak kontorbygget er Profoyn. CreoNordic AS i Tønsberg har innstallert Blanka himlingene og Bryn Byggklima AS har innstallert ventilasjonssystemet.

Unik ventilasjonsløsning

Bygningens fasade er i terrakotta-nyanser og et stort veggmaleri kalt ”Globen” pryder deler av veggen. Denne symboliserer en global, internasjonal og verdensledende aktør.

Men det er ikke bare utsiden som imponerer. Det var viktig for byggherre å utarbeide et energieffektivt bygg. Med blant annet diffus ventilasjon der frisk luft tilføres et kammer over systemhimlingen slik at man får aktivert betongs gode termiske egenskaper, og siver ned gjennom aktive systemhimlingsplater. Man får gjennom dette en tilleggsutnyttelse av systemhimlingens allerede svært gode akustiske demping. Lars Joachim Jacobsen, prosjektleder i Format Eiendom, forteller:

- Det var viktig for oss å ha en riktig miljøprofil på bygget både ute og inne. Med blant annet passivhusstandard, solcellepaneler, energibrønner for oppvarming og lavtemperert kjøling, vinduer og takoverlys som slipper inn mye sollys, elbil/elsykkel-ladestasjoner for brukerne av bygget, automatiserte åpningsbare vinduer og diffus ventilasjon. Han fortsetter:

- Det er benyttet en spesiell tillufts-løsning gjennom diffuse himlingsplater fra Rockfon. Med denne type ventilasjon siver luften lydløst ned i kontoret med lav hastighet og skaper en jevn og behagelig temperatur i hele bygget.
Arne Førland Larsen fra Link Arkitektur har vært rådgiver til konseptløsningen diffus ventilasjon. Han forteller at diffus ventilasjon ikke er så utbredt i Norge enda, men at fordelene er mange:

- Løsningen tar veldig lite plass når man bygger i høyden. Det passer godt inn i en kontorbygning med varierende krav til belastninger og temperaturer. I tillegg får du en fin integrasjon med himling, og så er løsningen veldig fleksibel, kan brukes i alle rom og har stort potensiale i forbindelse med renovering. Foreløpig ser vi at denne løsningen er mer utbredt i nabolandene våre enn i Norge, men jeg ser allerede at flere norske arkitekter har blitt mer nysgjerrige.

1/2

Lyd, lys og luft

Det har også blitt tatt høyde for et godt inneklima. Og et godt inneklima avhenger av lyd, lys og luft. Espen Larsen, Distriktssjef i Rockfon, forklarer:

- Det er CreoNordic som har innstallert Rockfon Blanka himlingene i en løsning med diffus ventilasjon. Her har man tatt høyde for alle tre faktorer slik at man både sikrer en optimal ventilasjon med masse frisk luft, forbedrer lysforhold og skaper et behagelig lydmiljø for brukerne av bygget.

Espen fortsetter:
- Inneklimaet på arbeidsplassen har stor betydning for menneskers helse. Det kan påvirke søvnkvaliteten, konsentrasjonsevnen og produktiviteten. Hvis man befinner seg i et rom med dårlig inneklima over lang tid kan det føre til stress og irritasjon. Med diffus ventilasjon løsningen får du en lavere innblåsingshastighet enn ved tradisjonell ventilasjon. Det skaper en jevnere luftstrømming gjennom bygget, samtidig som du forbedrer akustikken, sparer i bygningshøyde og du får en enda flottere estetisk himlingsløsning.

Han avslutter:
- Dette er en ny måte å tenke ventilasjon på i Norge, og vi tror at mange følger etter når de åpner øynene for hvor mange fordeler denne løsningen har.

Les mer om Diffus ventilasjon her.