Norges første helsesertifiserte bygg velger bærekraftig akustikk fra Rockfon

14. desember 2020

Parallell i Oslo er en kontorbygning utenom det vanlige. Her er medarbeidernes trivsel og velvære i fokus, og forskning de seneste årene dokumenterer klare sammenhenger mellom trivsel og blant annet økt produktivitet. Med gjennomtenkte løsninger og gode lysforhold tilbyr Parallell et nytt og bedre arbeidsmiljø, og Rockfon har levert ca. 15.650 kvadratmeter med bærekraftige akustikkhimlinger til prosjektet, og imøtekommer byggets ambisjoner om å bli Norges første helsesertifiserte bygg.

Kontorbygget Parallell

Kontorbygget Parallell på 19.500 kvm ligger på Løren i Oslo, og er en del av den nye bydelen Hovinbyen. Hovedfokuset på Parallell er å skape et godt arbeidsmiljø der mennesker skal trives. Derfor skal bygget sertifiseres i henhold til den internasjonale WELL building-standarden.

Prosjektet har allerede oppnådd WELL Core Gold-presertifisering, og så har det som mål å oppnå BREEAM-NOR Excellent-sertifisering. Det er satt strenge miljøkrav til bygget i hele dets livsløp. Dette omfatter blant annet begrenset bruk av kjemikalier, resirkulering av materialer og energieffektive løsninger.

Leverandøren av steinullshimlinger, Rockfon, har levert ca. 15.650 kvm akustikkhimlinger til kontoret. Acusto AS, leverandør av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg, har vært ansvarlig for å levere og installere himlingene. Skanska er byggherre og blir den første aktøren i Norge til å motta WELL-presertifiseringen.

Menneskets trivsel i sentrum

Byggestandarden WELL ble lansert i 2014. Denne fokuserer på menneskers helse i blant annet skoler og kontorer. Her integreres vitenskapelig forskning innenfor miljømessige helseaspekter, atferd og demografi med førende praksiser i bygningsdesign og ledelse. Steinar Nygård, Distriktssjef i Rockfon Norge forteller mer:

- Vi mennesker tilbringer 90 % av tiden vår innendørs. Derfor er det viktig å tenke på bygningene som mennesker oppholder seg i. Med Well-sertifiseringen er målet å skape en arbeidsplass hvor menneskene trives. Det er stas å være en del av dette prestisjeprosjektet. Og ikke minst være med som bidragsyter til det første WELL-presertifiserte prosjektet i Norge.

Haidar Hassan, Prosjektleder og Kalkulatør i Acusto forteller at de har hatt et veldig godt samarbeid med Rockfon fra start til slutt:

- Rockfon har vært til stor hjelp under hele prosjektet. De har hjulpet oss og Skanska med å finne bærekraftige, økonomiske og effektive løsninger hele veien. Vi er veldig fornøyde med resultatet. Han fortsetter:

- De har bidratt med himlinger som imøtekommer byggets strenge miljøkrav. Blant annet med tanke på akustikkhimlingene som kan 100 % gjenbrukes, noe som reduserer store mengder med avfall.

Fremtidens tankegang

Daglig leder i Rockfon Norge, Jonny Aas, forteller at byggestandarden WELL er fremtidens tankegang:

- Som leverandør til byggenæringen ønsker vi å ta ansvar. Bærekraft har blitt avgjørende og vi jobber løpende med å omstille oss for å gå fremtiden i møte. I mange år har vi jobbet for grønne bygg, men i den bærekraftige tankegangen inngår også sosial bærekraft. Mennesker har rett til å ha det godt på jobben, og her inngår god akustikk og et godt inneklima. Han tilføyer:

- For eksempel har forskningen de siste årene dokumentert klare sammenhenger mellom trivsel på arbeidsplassen og blant annet økt produktivitet, lavere stressnivå og mindre sykefravær. Det er faktorer som ses direkte på bunnlinjen. Og med tanke på at 90 % av omkostningene til en bygning er medarbeiderrelatert så er det ikke småbeløp vi snakker om.

Parallell ferdigstilles ila høsten 2020. Innflytting skjer først i 2021.

Vil du ha ditt bygg WELL-sertifisert? Velg Rockfon og se hvordan vi kan hjelpe deg på din WELL-reise.

1/3
Error rendering content