Optimert akustikk reduserer risikoen for hørselstap

20. september 2019

Apple Hearing Health Study er de første til at samle inn data om hørselstap for å forstå hvordan lydeksponering i hverdagen kan påvirke hørselen vår.

Mikkeller Restaurant, Taiwan

Hver dag er hørselshelsen vår i fare, for eksempel er hørselstap som følge av overdreven støy USAs tredje mest utbredte kroniske helsetilstand – mer vanlig enn diabetes eller kreft.

Hørselstap har blitt et verdensomspennende alvorlig helseproblem, og ulike bedrifter og organisasjoner som Apple og Verdens Helseorganisasjon (WHO) ser nå nærmere på dette helseproblemet.

Undersøkelser og WHO-kampanjer bidrar til å forebygge hørselstap

Hørselstap er et helseproblem som især berører unge mennesker. Omfanget er stort, for eksempel har WHO sagt at 1 av 2 unge mellom 12 og 35 i dag utsettes for helsefarlige lydstyrker gjennom mobiltelefoner, computere osv. Som et initiativ til å møte dette problemet har Apple startet hørselsstudier for å forstå hvilke faktorer som påvirker hørselshelsen vår. Den nye Research-appen samler inn personlige opplysninger for å gjøre brukere av iPhone- og Apple Watch oppmerksomme på farene ved deres lyttemønster.

Apple vil dele de innsamlede dataene med WHO for å støtte Make Listening Safe, en WHO-opplysningskampanje for å fremme helsetrygg lytting blant unge. Samtidig vil denne undersøkelsen gi oss innsikt i risikoen for overdrevne lydstyrkenivåer og hvordan de påvirker vårt daglige liv.

Støyeksponering på offentlige steder

Et av hovedmålene med WHO's initiativ Make Listening Safe er å skape en lovgivning til overvåkning av støyeksponering på offentlige steder. Barer, restauranter og hoteller er en av de største bidragsytere til hørselstap på grunn av ofte overskridelse av de anbefalte lydgrenser og lovkrav.

Ved siden av for høye lydstyrkenivåer er det dog en annen grunn til at for høy støyeksponering på denne type steder kan føre til hørselstap på lang sikt: Dårlig akustikk. Kontinuerlig eksponering av innendørs støy kan medføre alvorlige konsekvenser. Hvert år dør 10.000 europeere som følge av vedvarende støy.

Fremragende akustikk for bedre hørselshelse og mindre hørselstap

Så hvordan kan vi optimere akustikken i vårt daglige miljø?

For å redusere disse konsekvensene av ukontrollert, dårlig akustikk har vi bruk for materialer som absorberer og demper støyen og lyden. Absorberende materialer forhindrer etterklang. Lydabsorberende materialer som steinull kan hjelpe med å kontrollere lydtrykknivåer og utgjør kjernematerialet i Rockfons himlingsplater og veggpaneler. Det er en effektiv måte å oppnå den ideelle balansen av akustisk komfort og reduserer derfor i høy grad risikoen for støyforurensing og hørselstap.