order-bucket

Urbanisering

Hva er urbanisering?

Ifølge beregninger vil konstant befolkningsvekst og urbanisering bety at verdens urbane befolkning vil øke med 2,5 milliarder mennesker innen 2050, noe som setter et press på den moderne måten å leve på. Faktisk flytter 1,5 millioner mennesker til urbane miljøer hver uke, og innen 2050 vil mer enn to tredjedeler av verdens befolkning bo i byer. 

En slik massiv urbanisering innebærer en rekke utfordringer for folks generelle helse og velvære, sikkerhet og livskvalitet. Vi vil bli utsatt for mer forurensning, klimaendring og folkevandring, for ikke å nevne avfallshåndteringsproblemet. I Europa står bygninger alene for over to tredjedeler av det totale behovet for primærenergi og de samlede utslippene av klimagasser. 

Historier om Vår tankegang

I dag bidrar steinull til at folk kan jobbe og ha det bedre på mange forskjellige måter. Våre løsninger er innflytelsesrike når det gjelder å gjøre folks liv rikere, mer produktive og vakrere.

Visste du at?

Urbanisering innebærer en rekke utfordringer med hensyn til folks generelle helse og velvære, sikkerhet og livskvalitet. Hvis nye og eksisterende bygg gjøres mer energieffektive, kan vi gjøre byene sunnere, sikrere og mer bærekraftige.

Big city, urbanization, MUH

Bruksområder

rockfon