Rockfon® Koral™ Tenor

Sammenlignet med Rockfon Koral akustikkplater gir Rockfon Koral Tenor en høyere lydabsorpsjon ved lave frekvenser og lavere lydabsorpsjon ved høye frekvenser. Velegnet akustikkhimling til f.eks. foredragssaler og musikklokaler.