Avstandsholdere brukes til de tradisjonelle Chicago Metallic profilsystem bæreprofiler og tverrprofiler

Avstandsholdere

24 x 24 mm V-formet profil