order-bucketBruk av Rockfon-produkter gjør at du kan sikre full pott med hensyn til EPD-poeng i "grønne" byggsertifiseringer

Våre uavhengig verifiserte miljøproduktdeklarasjoner (EPD) viser og dokumenterer tydelig hvordan våre akustiske himlingsplater og veggabsorbenter tjener miljøet.

Big picture city outdoor
Union Square San Francisco. Outdoor, people.

Miljøpåvirkningen vurderes ved å beregne effekten av våre produkter fra "vugge til fabrikkport". Det innebærer at vi svarer for oppstrøms miljøpåvirkning (råmaterialeutvinning og -transport til fabrikk) og påvirkningen som produksjonen medfører.

For å formidle miljøprofilen til Rockfon-produktene har vi forenklet miljøproduktdeklarasjonene (EPD-ene). Du vil nå finne to EPD-er, en for våre produkter med høy densitet og en annen for våre produkter med lav densitet.

Ved å benytte Rockfon-spesifikke EPD-er, som er verifisert av en uavhengig part, kan kundene komme langt på vei i forsøket på å sertifisere bygget i henhold til LEED®, BREEAM® eller DGNB®. EPD-ene våre er transparente og konsekvente i henhold til standard EN15804, slik at kundene kan bruke resultatene og beregne byggets nødvendige livssyklusanalys for å oppnå sertifiseringer på toppnivå.

Vi er nødt til å fortsette arbeidet med å produsere enda bedre produkter og etterlate et mindre fotavtrykk i prosessen, noe som innebærer å tenke bærekraft inn i både produkter, virksomhet og forskning og utvikling.

Jens Birgersson

Adm. Dir., ROCKWOOL konsernet
ROCKWOOL konsernet
rockfon