order-bucketEn solid kilde til fornybare materialer

Våre produkter hjelper kundene og deres kunder igjen med å takle utfordringene forbundet med et moderne liv gjennom å tilby ressurseffektivitet og støtte opp om den sirkulære økonomien.

Man on mountain, rock, sitting

Resirkulering og gjenbruk i fokus

Etter hvert som verdens befolkning øker, til anslagsvis 9,8 milliarder i 2050 og 11,2 milliarder i 2100, vil resirkulering og gjenbruk av avfallsmateriale fra byggevirksomhet bli viktigere enn noen gang.

I perioden 2000-2010 økte vårt materielle fotavtrykk som gjenspeiler hvor mye råmateriale vi utvinner, i alle områder av verden. Dette viser behovet for råmaterialer når det gjelder å dekke våre forbruksbehov og -mønstre.

Urban levemåte

Etter hvert som befolkningene øker, gjør urban vekst det samme. For første gang i historien bor det flere mennesker i byer enn i distriktene, noe som gir økt behov for urbane boliger og infrastruktur.   

Den som ikke kaster, mangler aldri noe 

Bygningssektoren står bak en tredjedel av alt avfall som hvert år ender på fyllplasser. Som en hjelp til å endre denne praksisen som har så stor innvirkning på miljøet, er man i ferd med å implementere prosjekter og teknologier, blant annet oppsirkulering, for å omgjøre brukte materialer til produkter med kommersiell verdi og dermed redusere avfallsmengden og behovet for nye råvarer. 

Sirkulere råmateriale

For å bevege seg vekk fra den nåværende, mer lineære forbruksmetoden har filosofien bak sirkulær økonomi som mål å lukke den lineære forbrukssløyfen for å redusere vårt materielle fotavtrykk gjennom effektiv og lønnsom gjenbruk av ressurser. 

Riktig avfallshåndtering er en nødvendig del av vår bærekraftige fremtid, og bruk av riktige materialer kan bidra til en bærekraftig levemåte. 

Bærekraftig byggevirksomhet

Dagens samfunn står allerede overfor en rekke utfordringer, og derfor er det viktig at utviklere samarbeider med produsenter som tilbyr bærekraftige materialer og "endt-levetid"-programmer, for eksempel oppsirkulering, som omdanner brukte bygningsmaterialer til produkter med samme kvaliteter som råvarer. Det gir mindre avfall som sendes til fyllplasser hvert år og reduserer vårt materielle fotavtrykk, og bidrar dermed til en renere og mer bærekraftig fremtid.

Rockfons akustiske løsninger er fremstilt av steinull, et bærekraftig materiale som er nærmest uuttømmelig. Løsningene er holdbare og kan oppsirkuleres, slik at de bidrar til den sirkulære økonomien og en renere fremtid.  

Vi er nødt til å fortsette arbeidet med å produsere enda bedre produkter og etterlate et mindre fotavtrykk i prosessen, noe som innebærer å tenke bærekraft inn i både produkter, virksomhet og forskning og utvikling.

Jens Birgersson

Adm. Dir., ROCKWOOL konsernet
ROCKWOOL konsernet
rockfon