order-bucketSom en hjelp til å oppnå en miljøvennlig praksis i bygingsindustrien er man i ferd med å iverksette prosjekter og teknologier knyttet til avfallsmaterialer, deriblant oppsirkulering, for å omdanne brukte materialer til produkter med kommersiell verdi.

Jens Birgersson (8)
CEO, GM
Vi er nødt til å fortsette arbeidet med å produsere enda bedre produkter og etterlate et mindre fotavtrykk i prosessen, noe som innebærer å tenke bærekraft inn i både produkter, virksomhet og forskning og utvikling.

Jens Birgersson

Adm. dir., ROCKWOOL konsernet
rockfon