bucket_iconCreated with Sketch.

Fine bygg kan gjøre deg bedre

Viktig forskning viser hvordan arkitektur kan ha innvirkning på den mentale og fysiske helsen til pasienter i rekonvalesens ved helseinstitusjoner. 

Ifølge Bryan R Lawson kan bruk av kunnskapsbasert design, som bygger på empirisk kunnskap om menneskers atferd og vitenskapelig metode, redusere behandlingstider, forbruk av medisiner og aggresjonsnivå hos pasienter, og dessuten skape et miljø som bidrar til bedre søvnmønstre og ro.

Viktige funn viser at mens tilleggskapitalen som trengs for å bedre forholdene i helsevesenet dramatisk er relativt liten, er behovet for optimale forhold som kan bidra i helbredelsesprosessen, kritisk.

Akustikk 

I travle miljøer blir det gjerne mye støy, og sykehus er intet unntak.    Støy på sykehus har vært stabilt økende siden 1960-tallet. Den voldsomme støyen på moderne sykehus skyldes en rekke kilder som blant annet pasienter, personale, alarmer og annen livreddende teknologi, som til sammen gjør at sykehusene ikke oppfyller Verdens Helseorganisasjons anbefalte grenseverdier. 

Ved å benytte de riktige materialene kan travle sykehus imidlertid gi pasientene bedre akustikk og større ro, slik at de kan bli fortere friske igjen. En studie av 416 pasienter viser for eksempel at roligere omgivelser kan redusere antall hospitaliserte døgn. 

Betydningen av naturlig lys for pasienthelbredelse

I tillegg til at akustisk komfort er viktig, har forskning også vist at dagslys kan ha en positiv innvirkning på en pasients tilstand, gi kortere rekonvalesenstid og redusere så vel dødelighetsprosenten som smerter og stress. Valg av produkter med høy lysrefleksjon kan bidra til å trekke dagslyset lengre inn i et rom.

Design

Noen ganger virker det overveldende å skulle navigere i helseinstitusjoner, mens det ideelt sett burde være så enkelt som mulig. Klarer man å designe et sykehus så det virker innbydende og koselig, kan det virke positivt og redusere pasientenes rekonvalesestid. Bruk av farger i helseinstitusjoner har ofte til formål å guide brukeren, men det er dessuten bevist at farger har en positiv effekt på pasienters rekonvalesens. 

Hygiene

Sykehusene behandler en rekke ulike sykdommer, og samtlige områder av sykehuset må bidra til å redusere faren for smittespredning. Ettersom leverandørene av helsetjenester har ansvar for innemiljøet der pasientene blir behandlet, kan gode desinfiseringsrutiner bidra til å redusere antall infeksjoner knyttet til helsevesenet. God hygiene og effektiv rengjøring på sykehus kan redusere de mellom 5 og 30 % pasientene som gjennomsnittlig pådrar seg minst én infeksjon i løpet av oppholdet i en helseinstitusjon.  

Ikke alle bygningsmaterialer tåler de strenge rengjøringsmetodene som er nødvendig på et sykehus. Derfor er det så viktig å velge et produkt som ikke bare tåler de fleste typer rengjøring, men som også hindrer spredning av mikroorganismer.

En studie av 416 pasienter har vist at roligere omgivelser kan redusere antall hospitaliserte døgn.

Joseph: Effekten av lys på resultater i helsevesenet

Følg oss på Pinterest

Besøk oss på Pinterest og se våre elegante akustikkløsninger.
Følg oss, og få inspirasjon til å skape vakre og behagelige himlings- og veggløsninger.