PRODUKTSØK

Juridisk merknad

Dokumenter tilgjengelig på dette nettstedet.

Vennligst kontroller at du besøker den relevante hjemmesiden for ditt land/område. Våre produkter og løsninger er tilgjengelige i en rekke land, og vår hjemmeside inneholder produktinformasjon som kan variere fra land til land. Produktsortiment og produktinformasjon funnet på en landspesifikk hjemmeside er KUN beregnet til bruk i det gjeldende landet, med mindre annet uttrykkelig er angitt.

Du har tillatelse til å bruke dokumenter (som f.eks. årsrapporter, miljørapporter, pressemeldinger og dataark) fra dette nettstedet, forutsatt at (1) opphavsretten som beskrevet nedenfor er synlig på alle kopier, (2) bruk av slike dokumenter fra dette nettstedet er kun for informasjonsformål og ikke-kommersiell bruk og må ikke kopieres eller offentliggjøres på noen datamaskin i nettverket eller tilgjengeliggjøres på noen medier og (3) at det ikke blir foretatt noen endringer på dokumentene. Bruk til andre formål er strengt forbudt og kan føre til alvorlige sivile og strafferettslige følger.

Tillatelsen til å bruke dokumentene spesifisert over inkluderer ikke design eller oppsett på nettstedet ROCKWOOL.com eller noen andre nettsteder kontrollert eller eid av ROCKWOOL International A/S. Elementer på nettstedene til ROCKWOOL International A/S er beskyttet av lov og kan ikke kopieres eller gjengis helt eller delvis. Ingen logoer, grafikk eller bilder fra noen av ROCKWOOLs nettsteder kan kopieres eller overføres med mindre uttrykkelig tillatt av ROCKWOOL International A/S.

ROCKWOOL International A/S gir ingen garantier om egnetheten av informasjonen som finnes i dokumentene og tilhørende grafikk publisert på dette nettstedet, uansett formål. Alle dokumenter og tilhørende grafikk leveres "as is" uten noen form for garanti. Under ingen omstendighet skal ROCKWOOL International A/S være ansvarlig for noen direkte skade, indirekte skade eller følgeskader eller noen andre skader som følge av tap av bruksmulighet, data eller omsetning, enten som følge av avtale, forsømmelse eller andre handlinger, som en følge av bruk av informasjon tilgjengelig fra dette nettstedet.

Dokumenter og tilhørende grafikk publisert på dette nettstedet kan inneholde tekniske unøyaktigheten eller trykkfeil.

INFORMASJON OM COPYRIGHT. Copyright © ROCKWOOL International A/S, Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, Danmark. Med enerett.

  Contact

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order