PRODUKTSØK

Fuktmotstand

ROCKFON himlingsplater er dimensjonsstabile ved opptil 100 % luftfuktighet

I bygninger som er under bygging og som ikke er helt lukket eller hvor materialene ikke er tørket helt, kan det inntreffe problemer med fuktighet. Fuktighetsnivået i våtrom som svømmebassenger, kjøkken og bad kan også være svært høyt.


Fuktighet kan svekke strukturen i enkelte himlingsmaterialer og få dem til å sige. I ekstreme tilfeller kan de til og med falle ut av skinnesystemet.


ROCKFON himlingsplater er dimensjonsstabile ved opptil 100 % luftfuktighet og kan installeres i temperaturer fra 0 °C til 40 °C. Ingen akklimatisering er nødvendig og ROCKFON himlingsplater kan installeres tidlig i byggeprosessen (når vinduene ikke er helt tette) uten fare for at de skal bli ødelagt. De er hovedsakelig klassifisert som klasse 1/C/0N i henhold til EN 13964. Enkelte modulstørrelser (bredde over 700 mm) er imidlertid klasse 2/C/0N. ROCKFON himlingsplater kommer med 15 års garanti.


Platenes lave vekt og stabile ikke-hygroskopiske egenskaper minimerer vekten til den endelig monterte himlingen, og reduserer antall fester nødvendig for installasjonen.


  Contact

  Produktsøk

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order