PRODUKTSØK

CE-merking

ROCKFON oppgir både pålagte og flere valgfrie opplysninger om produktene

Kundene må kunne stole på den ytelsen oppgitt av leverandøren av systemhimlinger, samt kunne sammenligne produkter basert på sammenlignbare verdier. Dette er hensikten med CE-merkingen.

Den europeiske standardorganisasjonen (CEN) har innført en norm for systemhimlinger, EN 13964, som har vært obligatorisk siden 1. juli 2007. Normen definerer hvilke produktegenskaper som kan eller må oppgis på produktetiketter eller i produktdokumentasjon.

Ettersom pålitelighet er en av våre kjerneverdier, var ROCKFON en av de første produsentene på markedet til å plassere CE-merket på produktene. ROCKFON oppgir ikke bare de obligatoriske egenskapene materialers egenskaper ved brannpåvirkning og utslipp av formaldehyd, men også lydabsorpsjonen, formfasthet og lysrefleksjon, varmeisolering, slagfasthet og lydisolering når dette er relevant. Vi er en av få leverandørene av himlinger som oppgir formfasthet. Formfasthet er et mål for nedbøyning av plater under fuktige forhold. Dette er svært viktig ettersom mange himlinger ikke har god nok fuktmotstand, og dermed risikerer å bli deformert.

Ved alle våre fabrikker i hele Europa har Rockfon-himlinger vært CE-merket siden oktober 2005. I tillegg har ROCKFON valgt det høyeste nivået for samsvarssertifikat (AVCP1). Det betyr at den uavhengige sertifiseringsorganisasjonen Belgian Construction Certification Association (BCCA) har verifisert vårt opprinnelige typetestingsprogram og kontrollerer hele vår leverandørkjede en gang i året.

HimlingsplaterSkinnesystemSystemhimling
(plater + Skinner)
Obligatorisk å oppgi, testet i henhold til EN 13964
 • Materialers egenskaper ved brannpåvirkning
 • Avgivelse av formaldehyd
 • Materialers egenskaper ved brannpåvirkning
 • Materialers egenskaper ved brannpåvirkning
 • Avgivelse av formaldehyd
Hvis oppgitt, er testing i henhold til EN 13964 pålagt
 • Lydabsorpsjon
 • Varmeledningsevne
 • Formfasthe
 • Holdbarhet (korrosjon av metallplater)
 • Sprøhet (kun for skjøre materialer)
 • Lastbærende kapasitet
 • Holdbarhet (korrosjon av metalloppheng
 • Og andre...
 • Brannmotstandsevne
 • Lydisolering
 • Slagfasthet
Hvis oppgitt, er testing i henhold til EN 13964 anbefalt, men ikke pålagt
 • Lysrefleksjon
 • Farge
 • Glans

  Contact

  Produktsøk

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order