PRODUKTSØK

Lydisolering

Hvor mye lyd forplanter seg fra et rom til et annet

Lydisoleringen bestemmer i hvilken grad lyden forhindres fra å trenge inn i et annet rom. Lydisoleringen påvirker lydnivået i mottaksrommet. ROCKFONs himlinger i steinull kan begrense overføringen av lyder fra et rom til et annet.

Forbedre lydisolering

 • Alle vegger og himlinger vil i en viss grad begrense overføring av lyd fra et rom til et annet.
 • Bruk av bygningselementer med svært gode lydisolerende egenskaper bidrar til bedre personvern og høyere grad av konfidensialitet
 • Lydisolering bidrar til lavere lydtrykk i tilstøtende rom, og gir mer behagelige miljøer hvor alle kan konsentrere seg.
  Contact

  Produktsøk

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order