PRODUKTSØK

Lydabsorpsjon

Hvordan lyden opptrer i et rom

Når en lydbølge treffer et materiale, reflekteres deler av energien, mens en annen del absorberes i materialet og en tredje del overføres. Kvaliteten på lydabsorpsjonen avgjøres av interiørinnredningen i rommet og materialene som brukes. Steinull gir svært gode lydabsorberende egenskaper.

Riktig lydabsorpsjon

 • Lydabsorpsjonen kontrollerer lydtrykknivået i et rom for å skape komfortable miljøer hvor mennesker kan konsentrere seg og arbeide effektivt, uten støyfremkalt irritasjon eller stress.
 • Det øker taleforståelsen, slik at presentasjoner og samtaler blir enklere å forstå.
 • Det reduserer etterklangen (ekko) og "cocktailparty-effekten" hvor lydnivået stiger ukontrollert i et rom når deltakerne snakker høyere og høyere for å bli hørt inntil alle roper.
  Contact

  Produktsøk

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order