PRODUKTSØK

Utdanning

Moderne skoler er svært opptatt av behovene til den enkelte elev og samfunnet forøvrig.

Skoler er ofte støyende og består av rom som brukes til ulike aktiviteter, hvor bygningsmaterialet må være enkelt å vedlikeholde, sikkert og holdbart. Med lang erfaring innen utdanningssektoren har ROCKFON identifisert en 10-punkts sjekkliste for valg av himling.

Akustisk komfort

Akustisk komfort i skoler er svært viktig, siden et høyt støynivå og dårlig romakustikk har en sterk innvirkning på kvaliteten på undervisningen og elevenes evne til å lære.

Holdbarhet

Bygningsmateriale brukt på skoler må være svært holdbare.

Sikkerheten til bygningsmaterialer

Bruk av sikre bygningsmaterialer er svært viktig. Materialene må tilfredsstille kravene til brannsikkerhet, slik at brukerne kan kjenne seg trygge.

Design

Skolebygninger må bygge opp sin egen identitet for å tiltrekke seg godt utdannede lærere. Bygningsmaterialene må inspirere og skape individuelle design.

Eiendomsforvaltning

Skoler er bygd i et langsiktig perspektiv. På grunn av dette må bygningsmaterialene være enkle å vedlikeholde, fleksible og robuste.

Potensial for rehabilitering

Eksisterende skolebygninger må tilpasse seg nye behov og krav, samtidig som den originale arkitekturen respekteres. Midler til rehabilitering er vanligvis få.

Inneklima

Bygningsmaterialer brukt i skoler må ikke ha negativ innvirkning på helsen til elever eller lærere, og må bidra til et sunt inneklima.

Bærekraftighet

Bygningsmaterialer brukt i skoler bør ha minimal negativ innvirkning på miljøet.

Energieffektivitet

Energieffektivitet og termisk masse er viktige faktorer å vurdere ved bygging av dagens skolebygninger. De valgte løsningene fører ofte til akustiske utfordringer.

Ekspertise i skoleinteriør

Beslutningstakere innen bygningsdesign og rehabilitering ser etter pålitelige partnere, som bringer med seg den nødvendige ekspertisen for å skape optimale miljøer og komfort for brukerne.

 

      Contact

  Produktsøk

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order