PRODUKTSØK

Kontorer

Tiden med mørke kontorer med tung luft og ekko i korridorene er for lengst forbi.

Både arbeidsgivere, ansatte og myndighetene er enige om at dagens kontorer må være lyse, rene og inspirerende – og fremfor alt – sikre. Med produkter i et stort utvalg overflater, kanter og dimensjoner er ROCKFON ledende når det gjelder designfrihet og det å nå disse kravene. Våre produkter tilbyr det ypperste innen akustikk, brannsikkerhet og lysrefleksjon, og hjelper deg med å løse de viktigste utfordringene med moderne kontordesign.

Samhandling

I henhold til moderne ledelsesteorier, er de ansatte mer produktive og mer fornøyde når de kan samhandle fritt med hverandre i kreative, inspirerende omgivelser. I tillegg til tradisjonelle møterom som krever konfidensialitet, inkluderer dagens kontorer også pausearealer som kaffebarer og sittegrupper, som skal stimulere til uformell samhandling mellom de ansatte.

Men det som er en viktig samtale for en person, er en forstyrrelse for en annen. Mer samhandling fører til problemer med konfidensialitet og konsentrasjon.

Fleksibilitet

Friheten til å forflytte seg og samarbeide krever et mer fleksibelt kontoroppsett. Med den raske endringen i dagens forretningsliv, har virksomhetene også behov for å justere lokalene sine tilsvarende. Disse fleksible arealene blir noen ganger referert til som "agile interiors" og er arealer som kan endres raskt og enkelt. Men alle endringer i plantegningene krever en tilsvarende endring i oppsettet av himlingene, for å sikre at arealets akustiske egenskaper holder tritt med de endrede behovene til personene som benytter arealet. Samtidig som enkel tilgang til installasjonene bak himlingen må sikres.

Åpenhet

Designerne blir ofte bedt om å lage inspirerende områder som reflekterer energien og åpenheten i virksomheten. Noen arkitekter tar åpenheten til det ekstreme ved å vise frem tidligere skjulte områder, som produksjonsområder og møterom på en akvarielignende måte.

Men de store vinduene og de harde materialene som vanligvis finnes i slike bygninger gir alvorlige akustiske utfordringer, mens den økende bruken av termisk masse krever at designerne vurderer bruken av lydabsorberende løsninger på nytt.

Bærekraftighet

Hver bygning er forskjellig i design og bruksområde. Studier viser at arealer med god akustikk, inkluderende arealer med behagelig belysning og stabil temperatur øker de ansattes trivsel, produktivitet og tilfredshet, som igjen reduserer fravær og turnover. Men det er ikke alltid enkelt å balansere de akustiske behovene i et lokale med kravene til oppvarming, kjøling og energieffektivitet knyttet til miljøsertifiserte bygninger. ROCKFONS løsninger gir designerne muligheten til å realisere sin visjon med resirkulerbare løsninger, som kan fremmer produktiviteten, leverer kostnadseffektive løsninger til eiere av bygningen og bidrar til det beste for lokalsamfunnene.

Oppgraderingsmuligheter

Hensynene beskrevet ovenfor gjelder ikke kun nybygg. I en utfordrende økonomisk situasjon er eierne ofte opptatt av å renovere eksisterende eiendommer og beholde konkurransekraften til eiendommene. Leietakerne krever moderne arealer av god kvalitet og er opptatt av driftskostnadene. En rehabilitert bygning med lavere energikostnader er ganske enkelt mer attraktivt i markedet.

Siden prosjektene sjelden starter med et rent lerret, er rehabiliteringsprosjekter ofte mer utfordrende enn nybygg. Det er derfor svært viktig å velge himlinger som bidra til å optimalisere både den nåværende og fremtidige oppdelingen av lokalene som blir renovert.

  Contact

  Produktsøk

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order