PRODUKTSØK

Industri

Kravene til himlinger innen industrien styres av hva som produseres og oppbevares i lokalene.

Tungindustrien har andre krav enn næringsmiddelindustrien, et verksted eller et byggevarehus. Det er ofte umulig å installere en systemhimling på grunn av serviceinstallasjonene på et produksjonsanlegg, så bafler og veggabsorbenter har tradisjonelt vært brukt.

Ved design av produksjonslokaler må man ta hensyn til mange ulike forhold. Riktig belysning, ekstra brannsikkerhet og i noen tilfeller høye hygienekrav. Men i industribygg er vanligvis lydnivået mye høyere enn i andre bygninger. Man bør derfor legge vekt på å sikre behagelige akustiske forhold både for de ansatte og mennesker som oppholder seg i nærheten.

Det er enighet om at et er en betydelig risiko for hørselsskader ved daglig eksponering (8 timer eller mer) for kontinuerlige lydnivåer mellom 85 og 90 dB. For å sikre de beste akustiske forholdene i alle industrianlegg med støyende maskiner som står på harde gulv, bør det legges vekt på bruk av lydabsorberende materialer.

  Contact

  Produktsøk

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order