PRODUKTSØK

Helse

Eierne av helseinstitusjoner krever komfortable, sikre og hyggelige miljøer for pasientene.

Plutselig handler ikke design kun om det estetiske, men også om akustikk, hygiene, brannsikkerhet og miljøvern. ROCKFON himlinger gir kostnadseffektive løsninger som bidrar til å løse de viktige utfordringene i helsebygg.

Design

Design av helseinstitusjoner beveger seg bort fra de kalde omgivelsene som preget tidligere generasjoner, og over til fokus på et varmere miljø som blander mange ulike designelementer og tilbyr bedre estetikk og en hotellinspirert atmosfære.

Hygiene

I mange land forekommer sykehusinfeksjoner hyppig og dette temaet er derfor noe både ledelsen og de ansatte er opptatt av. Byggematerialer som benyttes i helsebygg må ikke ha en negativ effekt på kontrollen av luftrenheten, noe som er nødvendig for å forebygge spredning av infeksjoner i helsebygg. De må kombinere holdbare overflater med gode hygieneegenskaper og være enkle å rengjøre og desinfisere – samtidig som man opprettholder deres grunnleggende funksjonelle og estetiske egenskaper. ROCKFON himlingsplater er fremstilt av vannavstøtende steinull som ikke gir grobunn for mikroorganismer.

Akustisk komfort

Uønskede lyder kan være negativt for pasienter og ansatte. Riktig akustisk miljø bidrar derimot til at pasientene raskere blir friske. ROCKFONs svært lydabsorberende himlinger forbedrer akustikken på avdelingen og bidrar også til å redusere distraherende lyder fra stemmer, maskiner og travle føtter og traller fra korridorene. ROCKFON lydisolerende himlinger øker også konfidensialiteten og personvern på legekontoret og undersøkelsesrommene.

Brannsikkerhet

I enkelte områder av et sykehus er evakuering i tilfelle brann nesten umulig. Intensivavdelinger, operasjonsaler og nyfødtavdelinger er åpenbare eksempler. Brannsikkerhet er derfor et sentralt spørsmål ved design av komplekse og høyt trafikkerte sykehusbygninger. Bruken av ikke-brennbart klasse A-materialer som ROCKFON himlingsplater i steinull begrenser spredningen av brann, reduserer faren for at røyk og brennende dråper sprer seg og holder seg stabil i tilfelle brann.

Bærekraftighet

Helsesektoren er en av pionerene innenfor utvikling av bærekraftige bygninger. For å tilfredsstille deres økonomiske, miljø- og samfunnsmessige målsetninger, må beslutningstakerne velge en leverandør som kan levere holdbare, allsidige løsninger fremstilt av fornybare råmaterialer – som ROCKFON.

 

  Contact

  Produktsøk

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order